สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Westlaw, Lexis Advance, Pro Quest, Foreign Affairs และ Kasikorn Research
บริการเฉพาะภายในรัฐสภาเท่านั้น ใช้บริการได้ที่
https://library.parliament.go.th
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2244 2073 และ 0 2244 2039

 

Westlaw International
lexis-nexis
proquest
Foreign Affairs
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
WESTLAW LEXIS ADVANCE
PQDT
FOREIGN AFFAIRS
Kasikorn Research


Westlaw International เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฎหมาย เช่น

 • Sweet & Maxwell
 • ELLIS Publication
 • Thomson West
 • Lawbook Co and Carswell

เป็นต้น


search westlaw
download

>> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
>> Quick reference sheet

 

 

 

 

 


Lexis Advance
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่สามารถสืบค้นได้ทั้ง Lexis และ Nexis ด้วยการสืบค้นที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ประกอบด้วยข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ของประเทศต่างๆ ด้านกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น และส่วนของ Nexis รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม

 • ข่าว (News)
 • วารสารชั้นนำ (Core Journals)
 • ประวัติข้อมูลบริษัท (Company Profiles)
 • Country Reports
 • กฎหมายแบ่งตามหัวข้อ

- รวบรวมเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อ เป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 97 %
- บรรจุบทความมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน
-ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980 และเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990- ปัจจุบัน
-ครอบคลุมสาขา Accounting, Tax & Financial, Computers & Communications, Banking, Science & Technology เป็นต้น

search lexis advance
download

>> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล

 


ProQuest Dissertations & Theses -A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

 • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1861
 • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
 • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988

- ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่อง ที่มีให้บริการ
- ทุกๆ ปี จะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง

 


search pqdt
download

>> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
>> แผ่นพับ


วารสาร Foreign Affairs โดย สำนักพิมพ์ Council on Foreign Relations Affairs เป็นวารสารราย 2 เดือน เผยแพร่บทความด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคง ของประเทศทั่วโลก ให้บริการในรูปแบบวารสารออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถใช้งานผ่าน IP Address ของรัฐสภา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้พร้อมกันในเวลาเดียว

ข้อมูลสามารถสืบค้นได้ทั้งฉบับปัจจุบัน และย้อนหลังได้ถึง ค.ศ. 1922 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foreignaffairs.com/


รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

บริการ K-EconAnalysis

 • CLMV INDEX
 • KR-ECI
 • เกษตรกรรม
 • เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศ
 • เศรษฐกิจมหภาค
 • การคลังไทย
 • การค้า
 • การท่องเที่ยว
 • การลงทุน
 • ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย
 • ธุรกิจบริการ
 • พลังงาน
 • ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์
 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรม
 • อื่นๆ
  • Archive K-Econ Reference
  • คลังข้อมูลเก่า AEC Data
  • คลังข้อมูลเก่า Economic Indicators
  • คลังข้อมูลเก่า KR Daily Update
  • คลังข้อมูลเก่า ดัชนีราคาข้าว


search งานวิจัยกสิกรไทย