สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

-ข้อมูลการติดต่อ
-ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 244 2063
โทร 02 244 2073
โทรสาร 02 244 2074

-แผนที่


 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
The Secretariat of the House of Representatives, THAILAND
Tel : 02244 2073 Fax. : 02244 2074
last updated : 11/10/2561