ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมการประชุมวุฒิสภา

เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562

bullet การประชุมวุฒิสภา :: ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม

bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร | การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
bullet ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562

       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
  (จันทร์ที่ 30 และอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562) งด  
  (อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2562
  (อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2562
  (จันทร์ที่ 9 และอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2562
bullet ครั้งที่ 5 (อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2562
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2562
  (อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2562
  (จันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562) งด  
การประชุมวุฒิสภา 2562 (สมัยวิสามัญ)
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2562
การประชุมวุฒิสภา 2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 19 (อังคารที่ 17 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2562
bullet ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2562
bullet ครั้งที่ 17 (อังคารที่ 10 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2562
bullet ครั้งที่ 16 (จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2562
bullet ครั้งที่ 15 (อังคารที่ 3 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2562
bullet ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2562
bullet ครั้งที่ 13 เป็นพิเศษ (พุธที่ 28 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2562
  (จันทร์ที่ 26 และอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2562
bullet ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2562
bullet ครั้งที่ 10 (อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2562
  (จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562) งด  
  (อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2562
  (จันทร์ที่ 29 และอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562) งด  
  (จันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562) งด  
  (อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2562
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2562
  (อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2562
  (อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2562
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073