ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมการประชุมวุฒิสภา

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562

bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร | การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
bullet ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551

       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 10 (อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2562  
  (จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562) งด  
  (อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2562  
  (จันทร์ที่ 29 และอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562) งด  
  (จันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562) งด  
  (อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2562
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2562
  (อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2562
  (อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2562
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073