ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมการประชุมวุฒิสภา 2551

การประชุมวุฒิสภา 2554
เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2

bullet การประชุมวุฒิสภา :: ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม

bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร | การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
bullet ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551

       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมวุฒิสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
       
การประชุมวุฒิสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ 2
bullet ครั้งที่ 15 (จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2554
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2554
bullet ครั้งที่ 13 (จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2554
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2554
bullet ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2554
  (จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554) งด
  (จันทร์ที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2554) งด
bullet ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2554
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2554
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 26 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2554
bullet ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 19 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2554
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 12 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2554
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 5 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2554
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2554
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2554
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2554
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
       
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์