ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
       
bullet ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553   การประชุมสภาผู้แทนราษฎร bullet
      การประชุมวุฒิสภา bullet
       
   
ระเบียบวาระ
บันทึกการประชุม
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)
  (พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 13 และพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2556
bullet ครั้งที่ 16 (อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2556
bullet ครั้งที่ 15 (จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2556
bullet ครั้งที่ 14 (อังคารที่ 15 ถึงพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2556
bullet ครั้งที่ 13 (ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2556
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 2 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2556
bullet ครั้งที่ 11 (เสาร์ที่ 28 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2556
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 11 และพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2556
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 10 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2556
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 9 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2556
bullet ครั้งที่ 7 (ศุกร์ที่ 6 และเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2556
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 4 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2556
bullet ครั้งที่ 5 (ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2556
  (พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (พุธที่ 28 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2556
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 27 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2556
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2556
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 20 และพุธที่ 21 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2556
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2556
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 1 เมษายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2556
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 12 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2556
bullet ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2556
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 29 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2556
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2555
bullet ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 16 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2555
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 2 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2555
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet ครั้งที่ 16 (อังคารที่ 12 มิถุนายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2555
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2555
  (อังคารที่ 5 มิถุนายน 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 14 (อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2555> บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2555
  (อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2555
bullet ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2555
bullet ครั้งที่ 11 (อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2555
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2555
bullet ครั้งที่ 9 (พุธที่ 2 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2555
bullet ครั้งที่ 8 (อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2555
bullet ครั้งที่ 7 (พุธที่ 25 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2555
bullet ครั้งที่ 6 (อังคารที่ 24 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2555> บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2555
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 19 ถึงเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2555
bullet ครั้งที่ 4 (พุธที่ 18 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2555
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 10 และพุธที่ 11 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2555
bullet ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 27 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2555
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 23 และศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2555
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2554
bullet ครั้งที่ 5 (อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2554
bullet ครั้งที่ 4 (เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2554
bullet ครั้งที่ 3 (ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2554
  (จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554) งด  
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2554
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 23 และพุธที่ 24 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
       
 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์