ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2558 เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2558
       

bullet ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ bullet
       
       
  การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
 
bullet ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2560 บันทึกการประชุมสปท 31/2560
  (จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 30 (อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2560 บันทึกการประชุมสปท 30/2560
bullet ครั้งที่ 29 (จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2560 บันทึกการประชุมสปท 29/2560
bullet ครั้งที่ 28 (อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2560 บันทึกการประชุมสปท 28/2560
  (จันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 27 (อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2560 บันทึกการประชุมสปท 27/2560
bullet ครั้งที่ 26 (จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2560 บันทึกการประชุมสปท 26/2560
bullet ครั้งที่ 25 (อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2560 บันทึกการประชุมสปท 25/2560
bullet ครั้งที่ 24 (จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2560 บันทึกการประชุมสปท 24/2560
bullet ครั้งที่ 23 (อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2560 บันทึกการประชุมสปท 23/2560
bullet ครั้งที่ 22 (จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2560 บันทึกการประชุมสปท 22/2560
bullet ครั้งที่ 21 (อังคารที่ 13 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2560 บันทึกการประชุมสปท 21/2560
bullet ครั้งที่ 20 (จันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2560 บันทึกการประชุมสปท 20/2560
  (อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 19 (จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2560 บันทึกการประชุมสปท 19/2560
  (อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2560 บันทึกการประชุมสปท 18/2560
bullet ครั้งที่ 17 (อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2560 บันทึกการประชุมสปท 17/2560
bullet ครั้งที่ 16 (จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2560 บันทึกการประชุมสปท 16/2560
  (อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 15 (จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2560 บันทึกการประชุมสปท 15/2560
  (อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2560 บันทึกการประชุมสปท 14/2560
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2560 บันทึกการประชุมสปท 13/2560
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2560 บันทึกการประชุมสปท 12/2560
bullet ครั้งที่ 11 (อังคารที่ 25 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2560 บันทึกการประชุมสปท 11/2560
bullet ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2560 บันทึกการประชุมสปท 10/2560
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 18 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2560 บันทึกการประชุมสปท 9/2560
  (จันทร์ที่ 17 เมษายน 2560) งด  
  (อังคารที่ 11 เมษายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2560 บันทึกการประชุมสปท 8/2560
  (อังคารที่ 4 เมษายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 3 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2560 บันทึกการประชุมสปท 7/2560
  (อังคารที่ 28 มีนาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2560 บันทึกการประชุมสปท 6/2560
bullet ครั้งที่ 5 (อังคารที่ 21 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2560 บันทึกการประชุมสปท 5/2560
  (จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560) งด  
  (จันทร์ที่ 13 และอังคารที่ 14 มีนาคม 2560) งด  
  (จันทร์ที่ 6 และอังคารที่ 7 มีนาคม 2560) งด  
  (จันทร์ที่ 27 และอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2560 บันทึกการประชุมสปท 4/2560
  (จันทร์ที่ 13 และอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (จันทร์ที่ 6 และอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (อังคารที่ 31 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2560 บันทึกการประชุมสปท 3/2560
  (จันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 มกราคม 2560) งด  
  (อังคารที่ 17 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2560 บันทึกการประชุมสปท 2/2560
  (อังคารที่ 10 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2560 บันทึกการประชุมสปท 1/2560
  (จันทร์ที่ 2 และอังคารที่ 3 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 64 (อังคารที่ 27 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่64/2559 บันทึกการประชุมสปท 64/2559
  (จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 63 (อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่63/2559 บันทึกการประชุมสปท 63/2559
  (จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 62 (อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่62/2559 บันทึกการประชุมสปท 62/2559
  (จันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 61 (อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่61/2559 บันทึกการประชุมสปท 61/2559
  (จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่60/2559 บันทึกการประชุมสปท 60/2559
  (จันทร์ที่ 21 และอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 59 (อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่59/2559 บันทึกการประชุมสปท 59/2559
bullet ครั้งที่ 58 (จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่58/2559 บันทึกการประชุมสปท 58/2559
bullet ครั้งที่ 57 (อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่57/2559 บันทึกการประชุมสปท 57/2559
  (จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 56 (อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่56/2559 บันทึกการประชุมสปท 56/2559
bullet ครั้งที่ 55 (จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่55/2559 บันทึกการประชุมสปท 55/2559
bullet ครั้งที่ 54 (อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่54/2559 บันทึกการประชุมสปท 54/2559
  (จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 17 และอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 53 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่53/2559 บันทึกการประชุมสปท 53/2559
  (อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 52 (จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่52/2559 บันทึกการประชุมสปท 52/2559
  (อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 51 (จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่51/2559 บันทึกการประชุมสปท 51/2559
  (อังคารที่ 27 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 50 (จันทร์ที่ 26 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่50/2559 บันทึกการประชุมสปท 50/2559
bullet ครั้งที่ 49 (อังคารที่ 20 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่49/2559 บันทึกการประชุมสปท 49/2559
bullet ครั้งที่ 48 (จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่48/2559 บันทึกการประชุมสปท 48/2559
bullet ครั้งที่ 47 (อังคารที่ 13 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่47/2559 บันทึกการประชุมสปท 47/2559
bullet ครั้งที่ 46 (จันทร์ที่ 12 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่46/2559 บันทึกการประชุมสปท 46/2559
  (อังคารที่ 6 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 45 (จันทร์ที่ 5 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่45/2559 บันทึกการประชุมสปท 45/2559
  (อังคารที่ 30 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 44 (จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่44/2559 บันทึกการประชุมสปท 44/2559
bullet ครั้งที่ 43 (อังคารที่ 23 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่43/2559 บันทึกการประชุมสปท 43/2559
bullet ครั้งที่ 42 (จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่42/2559 บันทึกการประชุมสปท 42/2559
bullet ครั้งที่ 41 (อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่41/2559 บันทึกการประชุมสปท 41/2559
  (จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 40 (จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่40/2559 บันทึกการประชุมสปท 40/2559
bullet ครั้งที่ 39 (อังคารที่ 2 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2559 บันทึกการประชุมสปท 39/2559
bullet ครั้งที่ 38 (จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่38/2559 บันทึกการประชุมสปท 38/2559
  (อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 37 (จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่37/2559 บันทึกการประชุมสปท 37/2559
  (จันทร์ที่ 18 และอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 36 (อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่36/2559 บันทึกการประชุมสปท 36/2559
bullet ครั้งที่ 35 (จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2559 บันทึกการประชุมสปท 35/2559
bullet ครั้งที่ 34 (อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2559 บันทึกการประชุมสปท 34/2559
bullet ครั้งที่ 33 (จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2559 บันทึกการประชุมสปท 33/2559
  (อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 32 (จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2559 บันทึกการประชุมสปท 32/2559
bullet ครั้งที่ 31 (อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2559 บันทึกการประชุมสปท 31/2559
bullet ครั้งที่ 30 (จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2559 บันทึกการประชุมสปท 30/2559
  (อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2559 บันทึกการประชุมสปท 29/2559
  (อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 28 (จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2559 บันทึกการประชุมสปท 28/2559
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2559 บันทึกการประชุมสปท 27/2559
  (จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 26 (อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2559 บันทึกการประชุมสปท 26/2559
bullet ครั้งที่ 25 (จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2559 บันทึกการประชุมสปท 25/2559
bullet ครั้งที่ 24 (อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2559 บันทึกการประชุมสปท 24/2559
bullet ครั้งที่ 23 (จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2559 บันทึกการประชุมสปท 23/2559
bullet ครั้งที่ 22 (อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2559 บันทึกการประชุมสปท 22/2559
  (จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 21 (จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2559 บันทึกการประชุมสปท 21/2559
bullet ครั้งที่ 20 (อังคารที่ 26 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2559 บันทึกการประชุมสปท 20/2559
bullet ครั้งที่ 19 (จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2559 บันทึกการประชุมสปท 19/2559
  (อังคารที่ 19 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2559 บันทึกการประชุมสปท 18/2559
  (จันทร์ที่ 11 และอังคารที่ 12 เมษายน 2559) งด  
  (อังคารที่ 5 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2559 บันทึกการประชุมสปท 17/2559
bullet ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2559 บันทึกการประชุมสปท 16/2559
bullet ครั้งที่ 15 (อังคารที่ 29 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2559 บันทึกการประชุมสปท 15/2559
bullet ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2559 บันทึกการประชุมสปท 14/2559
  (จันทร์ที่ 21 และอังคารที่ 22 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 15 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2559 บันทึกการประชุมสปท 13/2559
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2559 บันทึกการประชุมสปท 12/2559
  (อังคารที่ 8 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2559 บันทึกการประชุมสปท 11/2559
bullet ครั้งที่ 10 (อังคารที่ 1 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2559 บันทึกการประชุมสปท 10/2559
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2559 บันทึกการประชุมสปท 9/2559
  (จันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2559 บันทึกการประชุมสปท 8/2559
bullet ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2559 บันทึกการประชุมสปท 7/2559
bullet ครั้งที่ 6 (อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2559 บันทึกการประชุมสปท 6/2559
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2559 บันทึกการประชุมสปท 5/2559
  (จันทร์ที่ 1 และอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 25 และอังคารที่ 26 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (อังคารที่ 19 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2559 บันทึกการประชุมสปท 4/2559
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2559 บันทึกการประชุมสปท 3/2559
  (จันทร์ที่ 11 และอังคารที่ 12 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2559 บันทึกการประชุมสปท 2/2559
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2559 บันทึกการประชุมสปท 1/2559
  (จันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 มกราคม 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 28 และอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (พุธที่ 23 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2558 บันทึกการประชุมสปท 14/2558
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2558 บันทึกการประชุมสปท 13/2558
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2558 บันทึกการประชุมสปท 12/2558
  (จันทร์ที่ 14 และอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน และอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2558 บันทึกการประชุมสปท 11/2558
bullet ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2558 บันทึกการประชุมสปท 10/2558
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2558 บันทึกการประชุมสปท 9/2558
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2558 บันทึกการประชุมสปท 8/2558
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2558 บันทึกการประชุมสปท 7/2558
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2558 บันทึกการประชุมสปท 6/2558
bullet ครั้งที่ 5 (อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2558 บันทึกการประชุมสปท 5/2558
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2558 บันทึกการประชุมสปท 4/2558
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2558 บันทึกการประชุมสปท 3/2558
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2558 บันทึกการประชุมสปท 2/2558
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 13 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2558 บันทึกการประชุมสปท 1/2558
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073