ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 เอกสารประกอบการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
       

bullet ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ bullet
       
  การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
 
bullet ครั้งที่ 67 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่67/2558 บันทึกการประชุมสปช 67/2558
bullet ครั้งที่ 66 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่66/2558 บันทึกการประชุมสปช 66/2558
bullet ครั้งที่ 65 (อังคารที่ 18 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่65/2558 บันทึกการประชุมสปช 65/2558
bullet ครั้งที่ 64 (จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่64/2558 บันทึกการประชุมสปช 64/2558
bullet ครั้งที่ 63 (อังคารที่ 11 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่63/2558 บันทึกการประชุมสปช 63/2558
bullet ครั้งที่ 62 (จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่62/2558 บันทึกการประชุมสปช 62/2558
bullet ครั้งที่ 61 เป็นพิเศษ (พุธที่ 5 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่61/2558 บันทึกการประชุมสปช 61/2558
bullet ครั้งที่ 60 (อังคารที่ 4 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่60/2558 บันทึกการประชุมสปช 60/2558
bullet ครั้งที่ 59 (จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่59/2558 บันทึกการประชุมสปช 59/2558
bullet ครั้งที่ 58 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่58/2558 บันทึกการประชุมสปช 58/2558
bullet ครั้งที่ 57 (อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่57/2558 บันทึกการประชุมสปช 57/2558
bullet ครั้งที่ 56 (จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่56/2558 บันทึกการประชุมสปช 56/2558
bullet ครั้งที่ 55 เป็นพิเศษ (พุธที่ 22 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่55/2558 บันทึกการประชุมสปช 55/2558
bullet ครั้งที่ 54 (อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่54/2558 บันทึกการประชุมสปช 54/2558
bullet ครั้งที่ 53 (จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่53/2558 บันทึกการประชุมสปช 53/2558
bullet ครั้งที่ 52 (อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่52/2558 บันทึกการประชุมสปช 52/2558
bullet ครั้งที่ 51 (จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่51/2558 บันทึกการประชุมสปช 51/2558
bullet ครั้งที่ 50 (อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่50/2558 บันทึกการประชุมสปช 50/2558
bullet ครั้งที่ 49 (จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่49/2558 บันทึกการประชุมสปช 49/2558
  (อังคารที่ 30 มิถุนายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 48 (จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่48/2558 บันทึกการประชุมสปช 48/2558
bullet ครั้งที่ 47 (อังคารที่ 23 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่47/2558 บันทึกการประชุมสปช 47/2558
  (จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 46 (อังคารที่ 16 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่46/2558 บันทึกการประชุมสปช 46/2558
bullet ครั้งที่ 45 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่45/2558 บันทึกการประชุมสปช 45/2558
bullet ครั้งที่ 44 (อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่44/2558 บันทึกการประชุมสปช 44/2558
bullet ครั้งที่ 43 (จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่43/2558 บันทึกการประชุมสปช 43/2558
bullet ครั้งที่ 42 (อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่42/2558 บันทึกการประชุมสปช 42/2558
  (จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 41 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่41/2558 บันทึกการประชุมสปช 41/2558
bullet ครั้งที่ 40 (อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่40/2558 บันทึกการประชุมสปช 40/2558
bullet ครั้งที่ 39 (จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2558 บันทึกการประชุมสปช 39/2558
bullet ครั้งที่ 38 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่38/2558 บันทึกการประชุมสปช 38/2558
bullet ครั้งที่ 37 (อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่37/2558 บันทึกการประชุมสปช 37/2558
bullet ครั้งที่ 36 (จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่36/2558 บันทึกการประชุมสปช 36/2558
bullet ครั้งที่ 35 (อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2558 บันทึกการประชุมสปช 35/2558
bullet ครั้งที่ 34 (จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2558 บันทึกการประชุมสปช 34/2558
bullet ครั้งที่ 33 เป็นพิเศษ (พุธที่ 6 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2558 บันทึกการประชุมสปช 33/2558
  (จันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 32 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 28 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2558 บันทึกการประชุมสปช 32/2558
  (จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2558 บันทึกการประชุมสปช 31/2558
bullet ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 25 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2558 บันทึกการประชุมสปช 30/2558
bullet ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2558 บันทึกการประชุมสปช 29/2558
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2558 บันทึกการประชุมสปช 28/2558
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (พุธที่ 22 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2558 บันทึกการประชุมสปช 27/2558
bullet ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 21 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2558 บันทึกการประชุมสปช 26/2558
bullet ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 20 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2558 บันทึกการประชุมสปช 25/2558
  (จันทร์ที่ 13 และอังคารที่ 14 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 8 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2558 บันทึกการประชุมสปช 24/2558
bullet ครั้งที่ 23 (อังคารที่ 7 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2558 บันทึกการประชุมสปช 23/2558
  (จันทร์ที่ 6 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พุธที่ 1 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2558 บันทึกการประชุมสปช 22/2558
bullet ครั้งที่ 21 (อังคารที่ 31 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2558 บันทึกการประชุมสปช 21/2558
bullet ครั้งที่ 20 (จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2558 บันทึกการประชุมสปช 20/2558
bullet ครั้งที่ 19 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2558 บันทึกการประชุมสปช 19/2558
bullet ครั้งที่ 18 (อังคารที่ 24 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2558 บันทึกการประชุมสปช 18/2558
bullet ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2558 บันทึกการประชุมสปช 17/2558
  (อังคารที่ 17 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 16 (จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2558 บันทึกการประชุมสปช 16/2558
bullet ครั้งที่ 15 (อังคารที่ 10 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2558 บันทึกการประชุมสปช 15/2558
bullet ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2558 บันทึกการประชุมสปช 14/2558
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 3 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2558 บันทึกการประชุมสปช 13/2558
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2558 บันทึกการประชุมสปช 12/2558
  (อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2558 บันทึกการประชุมสปช 11/2558
  (อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2558 บันทึกการประชุมสปช 10/2558
  (อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2558 บันทึกการประชุมสปช 9/2558
bullet ครั้งที่ 8 (อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2558 บันทึกการประชุมสปช 8/2558
bullet ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2558 บันทึกการประชุมสปช 7/2558
bullet ครั้งที่ 6 (อังคารที่ 27 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2558 บันทึกการประชุมสปช 6/2558
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 26 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2558 บันทึกการประชุมสปช 5/2558
  (จันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 มกราคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (อังคารที่ 13 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2558 บันทึกการประชุมสปช 4/2558
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 12 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2558 บันทึกการประชุมสปช 3/2558
bullet ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 6 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2558 บันทึกการประชุมสปช 2/2558
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 5 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2558 บันทึกการประชุมสปช 1/2558
  (อังคารที่ 30 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (จันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2557 บันทึกการประชุมสปช 13/2557
  (อังคารที่ 23 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2557 บันทึกการประชุมสปช 12/2557
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 17 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2557 บันทึกการประชุมสปช 11/2557
bullet ครั้งที่ 10 (อังคารที่ 16 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2557 บันทึกการประชุมสปช 10/2557
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2557 บันทึกการประชุมสปช 9/2557
  (จันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557) งด  
  (จันทร์ที่ 1 และอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557) งด  
  (จันทร์ที่ 24 และอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557) งด  
  (อังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2557 บันทึกการประชุมสปช 8/2557
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2557 บันทึกการประชุมสปช 7/2557
  (จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 6 (อังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2557 บันทึกการประชุมสปช 6/2557
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2557 บันทึกการประชุมสปช 5/2557
bullet ครั้งที่ 4 (พุธที่ 29 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2557 บันทึกการประชุมสปช 4/2557
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 28 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2557 บันทึกการประชุมสปช 3/2557
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2557 บันทึกการประชุมสปช 2/2557
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 21 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2557 บันทึกการประชุมสปช 1/2557
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073