ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

 
bullet สรุปผลงานด้านการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (8 สิงหาคม 2557 ถึง 10 พฤษภาคม 2562)
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ bullet
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
bullet กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
 
bullet ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2562  
  (พฤหัสบดีที่ 25 และศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (พุธที่ 24 เมษายน 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2562  
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 23 เมษายน 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2562  
  (พฤหัสบดีที่ 4 และศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562)
(พฤหัสบดีที่ 11 และศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2562)
(พฤหัสบดีที่ 18 และศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2562)
งด  
  (ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562)
(พฤหัสบดีที่ 21 และศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562)
(พฤหัสบดีที่ 28 และศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562)
งด  
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2562  
bullet ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 มีนาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2562  
bullet ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 12 มีนาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2562  
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2562  
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2562  
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2562  
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2562  
bullet ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2562  
bullet ครั้งที่ 19 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2562  
bullet ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2562  
bullet ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2562  
bullet ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2562  
bullet ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2562  
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2562  
bullet ครั้งที่ 13 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2562  
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2562  
bullet ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2562  
bullet ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2562  
bullet ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2562  
bullet ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2562  
bullet ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2562  
bullet ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2562  
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2562  
bullet ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2562  
bullet ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2562  
bullet ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2562  
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2562  
  (พฤหัสบดีที่ 3 และศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 91 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 91/2561  
bullet ครั้งที่ 90 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 90/2561  
bullet ครั้งที่ 89 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 89/2561  
bullet ครั้งที่ 88 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 25 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 88/2561  
bullet ครั้งที่ 87 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 87/2561  
bullet ครั้งที่ 86 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 86/2561  
bullet ครั้งที่ 85 (ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 85/2561  
bullet ครั้งที่ 84 (พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 84/2561  
  (พฤหัสบดีที่ 6 และศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 83 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 83/2561  
bullet ครั้งที่ 82 (ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 82/2561  
bullet ครั้งที่ 81 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 81/2561  
bullet ครั้งที่ 80 (ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 80/2561  
bullet ครั้งที่ 79 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 79/2561 บันทึกการประชุมสนช 79/2561
bullet ครั้งที่ 78 (ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 78/2561 บันทึกการประชุมสนช 78/2561
bullet ครั้งที่ 77 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 77/2561 บันทึกการประชุมสนช 77/2561
bullet ครั้งที่ 76 (ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 76/2561 บันทึกการประชุมสนช 76/2561
bullet ครั้งที่ 75 (พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 75/2561 บันทึกการประชุมสนช 75/2561
bullet ครั้งที่ 74 (ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2561 บันทึกการประชุมสนช 74/2561
bullet ครั้งที่ 73 (พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2561 บันทึกการประชุมสนช 73/2561
bullet ครั้งที่ 72 (ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2561 บันทึกการประชุมสนช 72/2561
bullet ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2561 บันทึกการประชุมสนช 71/2561
bullet ครั้งที่ 70 (ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2561 บันทึกการประชุมสนช 70/2561
bullet ครั้งที่ 69 (พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2561 บันทึกการประชุมสนช 69/2561
bullet ครั้งที่ 68 (ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2561 บันทึกการประชุมสนช 68/2561
bullet ครั้งที่ 67 (พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2561 บันทึกการประชุมสนช 67/2561
bullet ครั้งที่ 66 (ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2561 บันทึกการประชุมสนช 66/2561
bullet ครั้งที่ 65 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2561 บันทึกการประชุมสนช 65/2561
bullet ครั้งที่ 64 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2561 บันทึกการประชุมสนช 64/2561
bullet ครั้งที่ 63 (พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2561 บันทึกการประชุมสนช 63/2561
bullet ครั้งที่ 62 (ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2561 บันทึกการประชุมสนช 62/2561
bullet ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2561 บันทึกการประชุมสนช 61/2561
  (ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2561 บันทึกการประชุมสนช 60/2561
bullet ครั้งที่ 59 (ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2561 บันทึกการประชุมสนช 59/2561
bullet ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2561 บันทึกการประชุมสนช 58/2561
bullet ครั้งที่ 57 (ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2561 บันทึกการประชุมสนช 57/2561
bullet ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2561 บันทึกการประชุมสนช 56/2561
bullet ครั้งที่ 55 (ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2561 บันทึกการประชุมสนช 55/2561
bullet ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2561 บันทึกการประชุมสนช 54/2561
bullet ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2561 บันทึกการประชุมสนช 53/2561
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2561 บันทึกการประชุมสนช 52/2561
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2561 บันทึกการประชุมสนช 51/2561
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2561 บันทึกการประชุมสนช 50/2561
bullet ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2561 บันทึกการประชุมสนช 49/2561
bullet ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2561 บันทึกการประชุมสนช 48/2561
  (ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2561 บันทึกการประชุมสนช 47/2561
bullet ครั้งที่ 46 (ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2561 บันทึกการประชุมสนช 46/2561
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2561 บันทึกการประชุมสนช 45/2561
bullet ครั้งที่ 44 (ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2561 บันทึกการประชุมสนช 44/2561
bullet ครั้งที่ 43 (พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2561 บันทึกการประชุมสนช 43/2561
bullet ครั้งที่ 42 (ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2561 บันทึกการประชุมสนช 42/2561
bullet ครั้งที่ 41 (พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2561 บันทึกการประชุมสนช 41/2561
  (ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2561 บันทึกการประชุมสนช 40/2561
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2561 บันทึกการประชุมสนช 39/2561
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2561 บันทึกการประชุมสนช 38/2561
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2561 บันทึกการประชุมสนช 37/2561
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2561 บันทึกการประชุมสนช 36/2561
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2561 บันทึกการประชุมสนช 35/2561
bullet ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2561 บันทึกการประชุมสนช 34/2561
  (ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 33 (พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2561 บันทึกการประชุมสนช 33/2561
bullet ครั้งที่ 32 (ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2561 บันทึกการประชุมสนช 32/2561
bullet ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2561 บันทึกการประชุมสนช 31/2561
bullet ครั้งที่ 30 (ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2561 บันทึกการประชุมสนช 30/2561
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2561 บันทึกการประชุมสนช 29/2561
bullet ครั้งที่ 28 (ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2561 บันทึกการประชุมสนช 28/2561
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2561 บันทึกการประชุมสนช 27/2561
  (ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2561 บันทึกการประชุมสนช 26/2561
bullet ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2561 บันทึกการประชุมสนช 25/2561
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2561 บันทึกการประชุมสนช 24/2561
bullet ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2561 บันทึกการประชุมสนช 23/2561
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2561 บันทึกการประชุมสนช 22/2561
  (พฤหัสบดีที่ 12 และศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561) งด  
  (ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2561 บันทึกการประชุมสนช 21/2561
bullet ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 เมษายน 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2561 บันทึกการประชุมสนช 20/2561
bullet ครั้งที่ 19 (ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2561 บันทึกการประชุมสนช 19/2561
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2561 บันทึกการประชุมสนช 18/2561
bullet ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2561 บันทึกการประชุมสนช 17/2561
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2561 บันทึกการประชุมสนช 16/2561
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2561 บันทึกการประชุมสนช 15/2561
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2561 บันทึกการประชุมสนช 14/2561
  (ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2561 บันทึกการประชุมสนช 13/2561
  (พฤหัสบดีที่ 1 และศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2561 บันทึกการประชุมสนช 12/2561
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2561 บันทึกการประชุมสนช 11/2561
  (ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2561 บันทึกการประชุมสนช 10/2561
bullet ครั้งที่ 9 (ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2561 บันทึกการประชุมสนช 9/2561
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2561 บันทึกการประชุมสนช 8/2561
bullet ครั้งที่ 7 (ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2561 บันทึกการประชุมสนช 7/2561
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2561 บันทึกการประชุมสนช 6/2561
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2561 บันทึกการประชุมสนช 5/2561
bullet ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2561 บันทึกการประชุมสนช 4/2561
bullet ครั้งที่ 3 (ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2561 บันทึกการประชุมสนช 2/2561
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2561 บันทึกการประชุมสนช 2/2561
  (ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561) งด  
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2561 บันทึกการประชุมสนช 1/2561
  (พฤหัสบดีที่ 4 และศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 28 และศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 74 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2560 บันทึกการประชุมสนช 74/2560
bullet ครั้งที่ 73 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2560 บันทึกการประชุมสนช 73/2560
bullet ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2560 บันทึกการประชุมสนช 72/2560
  (ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2560 บันทึกการประชุมสนช 71/2560
bullet ครั้งที่ 70 (ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2560 บันทึกการประชุมสนช 70/2560
  (พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2560 บันทึกการประชุมสนช 69/2560
bullet ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2560 บันทึกการประชุมสนช 68/2560
bullet ครั้งที่ 67 (ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2560 บันทึกการประชุมสนช 67/2560
bullet ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2560 บันทึกการประชุมสนช 66/2560
  (ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 65 (พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2560 บันทึกการประชุมสนช 65/2560
  (ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2560 บันทึกการประชุมสนช 64/2560
  (ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 63 (พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2560 บันทึกการประชุมสนช 63/2560
  (พฤหัสบดีที่ 26 และศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560) งด  
  (ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2560 บันทึกการประชุมสนช 62/2560
  (ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2560 บันทึกการประชุมสนช 61/2560
  (ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2560 บันทึกการประชุมสนช 60/2560
  (ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 59 (พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2560 บันทึกการประชุมสนช 59/2560
  (ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2560 บันทึกการประชุมสนช 58/2560
  (ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 57 (พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2560 บันทึกการประชุมสนช 57/2560
bullet ครั้งที่ 56 (ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2560 บันทึกการประชุมสนช 56/2560
bullet ครั้งที่ 55 (พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2560 บันทึกการประชุมสนช 55/2560
bullet ครั้งที่ 54 (ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2560 บันทึกการประชุมสนช 54/2560
bullet ครั้งที่ 53 (พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2560 บันทึกการประชุมสนช 53/2560
  (ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2560 บันทึกการประชุมสนช 52/2560
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2560 บันทึกการประชุมสนช 51/2560
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2560 บันทึกการประชุมสนช 50/2560
bullet ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2560 บันทึกการประชุมสนช 49/2560
bullet ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2560 บันทึกการประชุมสนช 48/2560
  (ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2560 บันทึกการประชุมสนช 47/2560
  (ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 46 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2560 บันทึกการประชุมสนช 46/2560
  (ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2560 บันทึกการประชุมสนช 45/2560
  (ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560) งด
bullet ครั้งที่ 44 (พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2560 บันทึกการประชุมสนช 44/2560
bullet ครั้งที่ 43 (ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2560 บันทึกการประชุมสนช 43/2560
bullet ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2560 บันทึกการประชุมสนช 42/2560
bullet ครั้งที่ 41 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2560 บันทึกการประชุมสนช 41/2560
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2560 บันทึกการประชุมสนช 40/2560
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2560 บันทึกการประชุมสนช 39/2560
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2560 บันทึกการประชุมสนช 38/2560
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2560 บันทึกการประชุมสนช 37/2560
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2560 บันทึกการประชุมสนช 36/2560
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2560 บันทึกการประชุมสนช 35/2560
bullet ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2560 บันทึกการประชุมสนช 34/2560
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2560 บันทึกการประชุมสนช 33/2560
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2560 บันทึกการประชุมสนช 32/2560
  (ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2560 บันทึกการประชุมสนช 31/2560
  (ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2560 บันทึกการประชุมสนช 30/2560
  (พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 11 และศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560) งด  
  (ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2560 บันทึกการประชุมสนช 29/2560
  (ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2560 บันทึกการประชุมสนช 28/2560
bullet ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2560 บันทึกการประชุมสนช 27/2560
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2560 บันทึกการประชุมสนช 26/2560
  (พฤหัสบดีที่ 13 และศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 6 และศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (พุธที่ 5 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2560 บันทึกการประชุมสนช 25/2560
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 4 เมษายน 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2560 บันทึกการประชุมสนช 24/2560
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2560 บันทึกการประชุมสนช 23/2560
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2560 บันทึกการประชุมสนช 22/2560
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2560 บันทึกการประชุมสนช 21/2560
bullet ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2560 บันทึกการประชุมสนช 20/2560
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2560 บันทึกการประชุมสนช 19/2560
bullet ครั้งที่ 18 (ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2560 บันทึกการประชุมสนช 18/2560
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2560 บันทึกการประชุมสนช 17/2560
bullet ครั้งที่ 16 (ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2560 บันทึกการประชุมสนช 16/2560
bullet ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2560 บันทึกการประชุมสนช 15/2560
bullet ครั้งที่ 14 (ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2560 บันทึกการประชุมสนช 14/2560
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2560 บันทึกการประชุมสนช 13/2560
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2560 บันทึกการประชุมสนช 12/2560
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2560 บันทึกการประชุมสนช 11/2560
bullet ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2560 บันทึกการประชุมสนช 10/2560
  (พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2560 บันทึกการประชุมสนช 9/2560
  (พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2560 บันทึกการประชุมสนช 8/2560
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2560 บันทึกการประชุมสนช 7/2560
bullet ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2560 บันทึกการประชุมสนช 6/2560
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2560 บันทึกการประชุมสนช 5/2560
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2560 บันทึกการประชุมสนช 4/2560
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2560 บันทึกการประชุมสนช 3/2560
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2560 บันทึกการประชุมสนช 2/2560
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2560 บันทึกการประชุมสนช 1/2560
  (พฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560) งด  
  (ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 84 (พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 84/2559 บันทึกการประชุมสนช 84/2559
bullet ครั้งที่ 83 (ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 83/2559 บันทึกการประชุมสนช 83/2559
bullet ครั้งที่ 82 (พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 82/2559 บันทึกการประชุมสนช 82/2559
bullet ครั้งที่ 81 (ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 81/2559 บันทึกการประชุมสนช 81/2559
bullet ครั้งที่ 80 (พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 80/2559 บันทึกการประชุมสนช 80/2559
bullet ครั้งที่ 79 (ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 79/2559 บันทึกการประชุมสนช 79/2559
bullet ครั้งที่ 78 (พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 78/2559 บันทึกการประชุมสนช 78/2559
  (ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 77 (พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 77/2559 บันทึกการประชุมสนช 77/2559
bullet ครั้งที่ 76 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 76/2559 บันทึกการประชุมสนช 76/2559 พิเศษ
bullet ครั้งที่ 75 (ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 75/2559 บันทึกการประชุมสนช 75/2559
bullet ครั้งที่ 74 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2559 บันทึกการประชุมสนช 74/2559
bullet ครั้งที่ 73 (ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2559 บันทึกการประชุมสนช 73/2559
bullet ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2559 บันทึกการประชุมสนช 72/2559
bullet ครั้งที่ 71 (ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2559 บันทึกการประชุมสนช 71/2559
bullet ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2559 บันทึกการประชุมสนช 70/2559
bullet ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2559 บันทึกการประชุมสนช 69/2559
bullet ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2559 บันทึกการประชุมสนช 68/2559
bullet ครั้งที่ 67 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2559 บันทึกการประชุมสนช 67/2559
bullet ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2559 บันทึกการประชุมสนช 66/2559
  (พฤหัสบดีที่ 21 และศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2559) งด  
  (ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 65 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2559 บันทึกการประชุมสนช 65/2559 พิเศษ
bullet ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2559 บันทึกการประชุมสนช 64/2559
bullet ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2559 บันทึกการประชุมสนช 63/2559
bullet ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2559 บันทึกการประชุมสนช 62/2559
  (ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2559 บันทึกการประชุมสนช 61/2559
  (ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2559 บันทึกการประชุมสนช 60/2559
bullet ครั้งที่ 59 (ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2559 บันทึกการประชุมสนช 59/2559
bullet ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2559 บันทึกการประชุมสนช 58/2559
bullet ครั้งที่ 57 (ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2559 บันทึกการประชุมสนช 57/2559
bullet ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2559 บันทึกการประชุมสนช 56/2559
bullet ครั้งที่ 55 (ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2559 บันทึกการประชุมสนช 55/2559
bullet ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2559 บันทึกการประชุมสนช 54/2559
bullet ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2559 บันทึกการประชุมสนช 53/2559
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2559 บันทึกการประชุมสนช 52/2559
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2559 บันทึกการประชุมสนช 51/2559
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2559 บันทึกการประชุมสนช 50/2559
  (ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 49 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2559 บันทึกการประชุมสนช 49/2559
bullet ครั้งที่ 48 (ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2559 บันทึกการประชุมสนช 48/2559
bullet ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2559 บันทึกการประชุมสนช 47/2559
bullet ครั้งที่ 46 (ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2559 บันทึกการประชุมสนช 46/2559
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2559 บันทึกการประชุมสนช 45/2559
  (พฤหัสบดีที่ 21 และศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559) งด  
  (ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 44 (พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2559 บันทึกการประชุมสนช 44/2559
bullet ครั้งที่ 43 (ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2559 บันทึกการประชุมสนช 43/2559
bullet ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2559 บันทึกการประชุมสนช 42/2559
bullet ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2559 บันทึกการประชุมสนช 41/2559
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2559 บันทึกการประชุมสนช 40/2559
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2559 บันทึกการประชุมสนช 39/2559
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2559 บันทึกการประชุมสนช 38/2559
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2559 บันทึกการประชุมสนช 37/2559
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2559 บันทึกการประชุมสนช 36/2559
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2559 บันทึกการประชุมสนช 35/2559
bullet ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2559 บันทึกการประชุมสนช 34/2559
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2559 บันทึกการประชุมสนช 33/2559
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2559 บันทึกการประชุมสนช 32/2559
  (ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2559 บันทึกการประชุมสนช 31/2559
  (ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2559 บันทึกการประชุมสนช 30/2559
bullet ครั้งที่ 29 (ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2559 บันทึกการประชุมสนช 29/2559
bullet ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2559 บันทึกการประชุมสนช 28/2559
  (พฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2559 บันทึกการประชุมสนช 27/2559
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2559 บันทึกการประชุมสนช 26/2559
bullet ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2559 บันทึกการประชุมสนช 25/2559
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2559 บันทึกการประชุมสนช 24/2559
  (พฤหัสบดีที่ 14 และศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2559 บันทึกการประชุมสนช 23/2559
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2559 บันทึกการประชุมสนช 22/2559
  (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2559 บันทึกการประชุมสนช 21/2559
  (ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2559 บันทึกการประชุมสนช 20/2559
bullet ครั้งที่ 19 (ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2559 บันทึกการประชุมสนช 19/2559
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2559 บันทึกการประชุมสนช 18/2559
bullet ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2559 บันทึกการประชุมสนช 17/2559
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2559 บันทึกการประชุมสนช 16/2559
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2559 บันทึกการประชุมสนช 15/2559
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2559 บันทึกการประชุมสนช 14/2559
bullet ครั้งที่ 13 (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2559 บันทึกการประชุมสนช 13/2559
  (พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) งด
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2559 บันทึกการประชุมสนช 12/2559
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2559 บันทึกการประชุมสนช 11/2559
bullet ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2559 บันทึกการประชุมสนช 10/2559
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2559 บันทึกการประชุมสนช 9/2559
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2559 บันทึกการประชุมสนช 8/2559
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2559 บันทึกการประชุมสนช 7/2559
bullet ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2559 บันทึกการประชุมสนช 6/2559
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2559 บันทึกการประชุมสนช 5/2559
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2559 บันทึกการประชุมสนช 4/2559
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2559 บันทึกการประชุมสนช 3/2559
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2559 บันทึกการประชุมสนช 2/2559
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2559 บันทึกการประชุมสนช 1/2559
  (พฤหัสบดีที่ 7 และศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 และศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 76 (ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 76/2558 บันทึกการประชุมสนช 76/2558
bullet ครั้งที่ 75 (พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 75/2558 บันทึกการประชุมสนช 75/2558
bullet ครั้งที่ 74 (ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2558 บันทึกการประชุมสนช 74/2558
bullet ครั้งที่ 73 (พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2558 บันทึกการประชุมสนช 73/2558
  (พฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558) งด  
  (ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2558 บันทึกการประชุมสนช 72/2558
  (ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2558 บันทึกการประชุมสนช 71/2558
  (ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2558 บันทึกการประชุมสนช 70/2558
bullet ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2558 บันทึกการประชุมสนช 69/2558
bullet ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2558 บันทึกการประชุมสนช 68/2558
bullet ครั้งที่ 67 (ศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2558 บันทึกการประชุมสนช 67/2558
bullet ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2558 บันทึกการประชุมสนช 66/2558
bullet ครั้งที่ 65 (ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2558 บันทึกการประชุมสนช 65/2558
bullet ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2558 บันทึกการประชุมสนช 64/2558
  (พฤหัสบดีที่ 22 และศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2558 บันทึกการประชุมสนช 63/2558
bullet ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2558 บันทึกการประชุมสนช 62/2558
bullet ครั้งที่ 61 (ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2558 บันทึกการประชุมสนช 61/2558
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2558 บันทึกการประชุมสนช 60/2558
  (ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 59 (พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2558 บันทึกการประชุมสนช 59/2558
bullet ครั้งที่ 58 (ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2558 บันทึกการประชุมสนช 58/2558
bullet ครั้งที่ 57 (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2558 บันทึกการประชุมสนช 57/2558
  (ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2558 บันทึกการประชุมสนช 56/2558
  (พฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 55 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 8 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2558 บันทึกการประชุมสนช 55/2558
  (ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2558 บันทึกการประชุมสนช 54/2558
bullet ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2558 บันทึกการประชุมสนช 53/2558
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2558 บันทึกการประชุมสนช 52/2558
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2558 บันทึกการประชุมสนช 51/2558
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2558 บันทึกการประชุมสนช 50/2558
bullet ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2558 บันทึกการประชุมสนช 49/2558
bullet ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2558 บันทึกการประชุมสนช 48/2558
bullet ครั้งที่ 47 (ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2558 บันทึกการประชุมสนช 47/2558
bullet ครั้งที่ 46 (พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2558 บันทึกการประชุมสนช 46/2558
  (พฤหัสบดีที่ 30 และศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558) งด  
  (ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558) ยกเลิก  
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2558 บันทึกการประชุมสนช 45/2558
bullet ครั้งที่ 44 (ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2558 บันทึกการประชุมสนช 44/2558
  (พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558) ยกเลิก  
bullet ครั้งที่ 43 เป็นพิเศษ (พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2558 บันทึกการประชุมสนช 43/2558
  (ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2558 บันทึกการประชุมสนช 42/2558
bullet ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2558 บันทึกการประชุมสนช 41/2558
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2558 บันทึกการประชุมสนช 40/2558
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2558 บันทึกการประชุมสนช 39/2558
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2558 บันทึกการประชุมสนช 38/2558
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2558 บันทึกการประชุมสนช 37/2558
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2558 บันทึกการประชุมสนช 36/2558
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2558 บันทึกการประชุมสนช 34/2558
bullet ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2558 บันทึกการประชุมสนช 34/2558
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2558 บันทึกการประชุมสนช 33/2558
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2558 บันทึกการประชุมสนช 32/2558
bullet ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2558 บันทึกการประชุมสนช 31/2558
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2558 บันทึกการประชุมสนช 30/2558
bullet ครั้งที่ 29 (ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2558 บันทึกการประชุมสนช 29/2558
bullet ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2558 บันทึกการประชุมสนช 28/2558
bullet ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2558 บันทึกการประชุมสนช 27/2558
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2558 บันทึกการประชุมสนช 26/2558
bullet ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2558 บันทึกการประชุมสนช 25/2558
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2558 บันทึกการประชุมสนช 24/2558
bullet ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2558 บันทึกการประชุมสนช 23/2558
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2558 บันทึกการประชุมสนช 22/2558
  (ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2558 บันทึกการประชุมสนช 21/2558
  (พฤหัสบดีที่ 16 และศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 9 และศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2558 บันทึกการประชุมสนช 20/2558
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2558 บันทึกการประชุมสนช 19/2558
  (ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2558 บันทึกการประชุมสนช 18/2558
  (ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2558 บันทึกการประชุมสนช 17/2558
  (ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2558 บันทึกการประชุมสนช 16/2558
bullet ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2558 บันทึกการประชุมสนช 15/2558
  (ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2558 บันทึกการประชุมสนช 14/2558
  (ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2558 บันทึกการประชุมสนช 13/2558
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2558 บันทึกการประชุมสนช 12/2558
  (ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2558 บันทึกการประชุมสนช 11/2558
  (ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2558 บันทึกการประชุมสนช 10/2558
  (ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2558 บันทึกการประชุมสนช 9/2558
  (ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2558 บันทึกการประชุมสนช 8/2558
bullet ครั้งที่ 7 (ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2558 บันทึกการประชุมสนช 7/2558
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2558 บันทึกการประชุมสนช 6/2558
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 21 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2558 บันทึกการประชุมสนช 5/2558
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2558 บันทึกการประชุมสนช 4/2558
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2558 บันทึกการประชุมสนช 3/2558
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2558 บันทึกการประชุมสนช 2/2558
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2558 บันทึกการประชุมสนช 1/2558
  (พฤหัสบดีที่ 1 และศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 25 และศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2557 บันทึกการประชุมสนช 33/2557
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2557 บันทึกการประชุมสนช 32/2557
bullet ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2557 บันทึกการประชุมสนช 31/2557
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2557 บันทึกการประชุมสนช 30/2557
  (ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2557 บันทึกการประชุมสนช 29/2557
bullet ครั้งที่ 28 (ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2557 บันทึกการประชุมสนช 28/2557
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2557 บันทึกการประชุมสนช 27/2557
bullet ครั้งที่ 26 (ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2557 บันทึกการประชุมสนช 26/2557
bullet ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2557 บันทึกการประชุมสนช 25/2557
  (ศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2557 บันทึกการประชุมสนช 24/2557
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2557 บันทึกการประชุมสนช 23/2557
bullet ครั้งที่ 22 (ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2557 บันทึกการประชุมสนช 22/2557
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2557 บันทึกการประชุมสนช 21/2557
bullet ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2557 บันทึกการประชุมสนช 20/2557
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2557 บันทึกการประชุมสนช 19/2557
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 22 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2557 บันทึกการประชุมสนช 18/2557
bullet ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2557 บันทึกการประชุมสนช 17/2557
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2557 บันทึกการประชุมสนช 16/2557
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2557 บันทึกการประชุมสนช 15/2557
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2557 บันทึกการประชุมสนช 14/2557
  (ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2557 บันทึกการประชุมสนช 13/2557
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2557 บันทึกการประชุมสนช 12/2557
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2557 บันทึกการประชุมสนช 11/2557
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2557 บันทึกการประชุมสนช 10/2557
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 16 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2557 บันทึกการประชุมสนช 9/2557
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2557 บันทึกการประชุมสนช 8/2557
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2557 บันทึกการประชุมสนช 7/2557
  (ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2557 บันทึกการประชุมสนช 6/2557
bullet ครั้งที่ 5 (ศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2557 บันทึกการประชุมสนช 5/2557
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2557 บันทึกการประชุมสนช 4/2557
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2557 บันทึกการประชุมสนช 3/2557
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2557 บันทึกการประชุมสนช 2/2557
bullet ครั้งที่ 1 (ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2557 บันทึกการประชุมสนช 1/2557
bullet รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073