สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
give and take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา
 
ประกาศ คำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) National Council for Peace and Order

bulletพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

bulletเจตนารมณ์/นโยบาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

bulletพระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก

 

bulletประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

bulletคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

คำสั่งปี 2561

   คำสั่งปี 2560

 

คำสั่งปี 2557-2559

   • คำสั่งที่ 14/2558
   • คำสั่งที่ 15/2558
   • คำสั่งที่ 17/2558
 

bulletคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ)

 

bulletประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศปี 2561

ประกาศปี 2560

 

ประกาศปี 2557-2559

 

bulletคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

คำสั่งปี 2560

 

คำสั่งปี 2557-2559

   • คำสั่งที่ 20/2557
   • คำสั่งที่ 21/2557
   • คำสั่งที่ 102/2557
   • คำสั่งที่ 103/2557
   • คำสั่งที่ 104/2557
   • คำสั่งที่ 121/2557
   • คำสั่งที่ 125/2557
   • คำสั่งที่ 127-171/2557
   • คำสั่งที่ 174/2557
 

bulletคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ)

 
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 2073