ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562 เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562
       
bullet ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553   การประชุมสภาผู้แทนราษฎร bullet
      การประชุมวุฒิสภา bullet
       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (พุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (พุธที่ 5 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
       
 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073