ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
       
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551  
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25  
       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 16/2562  
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 14 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 15/2562  
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 14/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 14/2562
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 13/2562
  (พุธที่ 31 กรกฎาคม และพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 12/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2562
  (พุธที่ 17 และพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 11/2562
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2562
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2562
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2562
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 26 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2562
  (พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2562
  (พุธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 5 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
  พิธีเปิดประชุมรัฐสภา ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562   บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073