ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
       
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25  
       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
  (พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 11 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2562  
  (พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 4 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2562
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2562
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2562
bullet ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2562
bullet ครั้งที่ 5 (พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2562
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 ถึงเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 24/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 24/2562
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 23/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 23/2562
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 22/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 22/2562
bullet ครั้งที่ 21 (พุธที่ 11 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 21/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 21/2562
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 20/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 20/2562
bullet ครั้งที่ 19 (พุธที่ 4 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 19/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 19/2562
  (พุธที่ 28 และพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 18/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 18/2562
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 21 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 17/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 17/2562
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 16/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 16/2562
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 14 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 15/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 15/2562
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 14/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 14/2562
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 13/2562
  (พุธที่ 31 กรกฎาคม และพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 12/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2562
  (พุธที่ 17 และพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 11/2562
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2562
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2562
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2562
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 26 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2562
  (พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2562
  (พุธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 5 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
  พิธีเปิดประชุมรัฐสภา ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562   บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073