ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
       
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562  
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25  
       
** ผู้ใช้บริการสามารถค้นเพิ่มเติม ได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (พุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 30 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 30
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 29 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 29
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พุธที่ 9 กันยายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 28 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 28
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 27 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 27
bullet ครั้งที่ 26 (พุธที่ 2 กันยายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 26 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 26
bullet ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 25 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 25
bullet ครั้งที่ 24 (พุธที่ 26 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 24 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 24
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 23 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 23
bullet ครั้งที่ 22 (พุธที่ 19 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 22 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 22
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 21 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 21
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 20 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 20
  (พุธที่ 12 สิงหาคม 2563) งด  
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 19 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 19
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 5 สิงหาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 18 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 18
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 17 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 17
bullet ครั้งที่ 16 (พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 16 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 16
bullet ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 15 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 15
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (พุธที่ 22 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 14 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 14
bullet ครั้งที่ 13 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 13
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 12 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12
bullet ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 11
bullet ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10
bullet ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พุธที่ 1 ถึงศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9
bullet ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8
bullet ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พุธที่ 24 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7
bullet ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 17 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5
bullet ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4
bullet ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พุธที่ 10 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3
bullet ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2
  (พุธที่ 3 มิถุนายน 2563) งด  
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 ถึงอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
bullet ครั้งที่ 32 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 32 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 32
bullet ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 24 ถึงพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 31 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 31
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 30 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 30
bullet ครั้งที่ 29 (พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 29 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 29
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 28 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 28
bullet ครั้งที่ 27 (พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 27 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 27
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 26 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 26
bullet ครั้งที่ 25 (พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 25 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 25
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 24 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 24
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 23 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 23
bullet ครั้งที่ 22 (พุธที่ 29 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 22 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 22
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 21 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 21
bullet ครั้งที่ 20 (พุธที่ 22 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 20 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 20
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 19 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 19
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 15 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 18 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 18
bullet ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (พุธที่ 8 ถึงเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 17 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 17
  (พุธที่ 1 และพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563) งด  
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 16/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 16/2562
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 25 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 15/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 15/2562
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 14/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 14/2562
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 13/2562
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 18 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 12/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2562
  (พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 11 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 11/2562
  (พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 4 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2562
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2562
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2562
bullet ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2562
bullet ครั้งที่ 5 (พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2562
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 ถึงเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 24/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 24/2562
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 23/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 23/2562
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 22/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 22/2562
bullet ครั้งที่ 21 (พุธที่ 11 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 21/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 21/2562
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 20/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 20/2562
bullet ครั้งที่ 19 (พุธที่ 4 กันยายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 19/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 19/2562
  (พุธที่ 28 และพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 18/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 18/2562
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 21 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 17/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 17/2562
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 16/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 16/2562
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 14 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 15/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 15/2562
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 14/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 14/2562
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 7 สิงหาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 13/2562
  (พุธที่ 31 กรกฎาคม และพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 12/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2562
  (พุธที่ 17 และพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 11/2562
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2562
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2562
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2562
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 7/2562
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 26 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2562
  (พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2562
  (พุธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2562
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 5 มิถุนายน 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2562
bullet ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2562
bullet ครั้งที่ 1 (เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2562
  พิธีเปิดประชุมรัฐสภา ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562   บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073