ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
       
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551  
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24  
       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2556
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 26 และพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2556
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2556
bullet ครั้งที่ 25 (พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2556
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2556
  (พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2556
bullet ครั้งที่ 22 (พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2556
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม และศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2556
bullet ครั้งที่ 20 (พุธที่ 30 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2556
  (พุธที่ 23 และพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2556
  (พุธที่ 16 ตุลาคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2556
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 9 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2556
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2556
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 2 ตุลาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2556
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2556
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 25 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2556
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 24 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2556
bullet ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2556
bullet ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2556
bullet ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2556
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2556
  (พุธที่ 11 กันยายน 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2556
  (พุธที่ 4 กันยายน 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2556
  (พุธที่ 28 สิงหาคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2556
  (พุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 14 ถึงเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2556
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2556
bullet ครั้งที่ 2 (พุธที่ 7 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2556
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2556
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 ถึงศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2556
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2556
  (พุธที่ 17 เมษายน 2556) งด  
  (พุธที่ 10 และพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556) งด  
  (พุธที่ 3 เมษายน 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 ถึงศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2556
bullet ครั้งที่ 25 (พุธที่ 27 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2556
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2556
bullet ครั้งที่ 23 (พุธที่ 20 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2556
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2556
bullet ครั้งที่ 21 (พุธที่ 13 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2556
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2556
bullet ครั้งที่ 19 (พุธที่ 6 มีนาคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2556
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2556
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2556
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2556
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2556
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2556
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2556
bullet ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2556
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2556
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2556
bullet ครั้งที่ 9 (พุธที่ 30 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2556
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2556
bullet ครั้งที่ 7 (พุธที่ 23 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2556
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2556
bullet ครั้งที่ 5 (พุธที่ 16 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2556
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2556
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 9 มกราคม 2556) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2556 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2556
  (พุธที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556) งด  
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2555
bullet ครั้งที่ 1 (พุธที่ 26 ธันวาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2555
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 35 เป็นพิเศษ (พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่35/2555
bullet ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 25 ถึงอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่34/2555
bullet ครั้งที่ 33 (พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่33/2555
bullet ครั้งที่ 32 (พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่32/2555
bullet ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่31/2555
bullet ครั้งที่ 30 (พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2555
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2555
bullet ครั้งที่ 28 (พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2555
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2555
bullet ครั้งที่ 26 (พุธที่ 31 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2555
bullet ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2555
bullet ครั้งที่ 24 (พุธที่ 24 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2555
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2555
bullet ครั้งที่ 22 (พุธที่ 17 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2555
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2555
bullet ครั้งที่ 20 (พุธที่ 10 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2555
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2555
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 3 ตุลาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2555
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2555
bullet ครั้งที่ 16 (พุธที่ 26 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2555
bullet ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2555
bullet ครั้งที่ 14 (พุธที่ 19 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2555
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2555
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 12 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2555
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2555
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 5 กันยายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2555
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2555
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 29 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2555
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2555
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 22 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2555
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 16 ถึงเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2555
bullet ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 15 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2555
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2555
bullet ครั้งที่ 2 (พุธที่ 8 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2555
  (พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 1 สิงหาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2555
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet ครั้งที่ 39 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่39/2555
bullet ครั้งที่ 38 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 มิถุนายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่38/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่38/2555
  (พุธที่ 6 และพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555) งด  
  (ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 37 (พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่37/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่37/2555
bullet ครั้งที่ 36 เป็นพิเศษ (พุธที่ 30 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่36/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่36/2555
  (พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 35 เป็นพิเศษ (พุธที่ 23 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่35/2555
bullet ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่34/2555
bullet ครั้งที่ 33 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่33/2555
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่32/2555
bullet ครั้งที่ 31 (พุธที่ 16 พฤษภาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่31/2555
  (พุธที่ 9 และพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555) งด  
  (พุธที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2555
  (พุธที่ 25 เมษายน 2555) งด  
  (พุธที่ 18 และพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555) งด  
  (พุธที่ 11 เมษายน 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2555
bullet ครั้งที่ 28 (พุธที่ 4 เมษายน 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2555
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2555
bullet ครั้งที่ 26 (พุธที่ 28 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2555
bullet ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2555
bullet ครั้งที่ 24 (พุธที่ 21 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2555
bullet ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2555
bullet ครั้งที่ 22 (พุธที่ 14 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2555
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2555
  (พุธที่ 7 มีนาคม 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2555
bullet ครั้งที่ 19 (พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2555
  (พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2555
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2555
bullet ครั้งที่ 16 (พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2555
bullet ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2555
bullet ครั้งที่ 14 (พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2555
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2555
bullet ครั้งที่ 12 (พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2555
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2555
bullet ครั้งที่ 10 (พุธที่ 25 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2555
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2555
bullet ครั้งที่ 8 (พุธที่ 18 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2555
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2555
bullet ครั้งที่ 6 (พุธที่ 11 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2555
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 ถึงเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2555 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2555
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2554
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 28 ธันวาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2554
bullet ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2554
bullet ครั้งที่ 1 (พุธที่ 21 ธันวาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2554
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2554
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2554
bullet ครั้งที่ 20 (พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2554
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2554
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2554
  (ศุกร์ที่ 11 และเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554) งด  
bullet ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (พุธที่ 9 และพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2554
  (พุธที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554) งด  
  (พุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554) งด  
  (พุธที่ 19 และพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554) งด  
  (พุธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554) งด  
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2554
bullet ครั้งที่ 15 (พุธที่ 5 ตุลาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2554
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2554
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 28 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2554
bullet ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2554
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 21 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2554
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2554
bullet ครั้งที่ 9 (พุธที่ 14 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2554
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2554
bullet ครั้งที่ 7 (พุธที่ 7 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2554
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2554
bullet ครั้งที่ 5 (พุธที่ 31 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2554
  (พุธที่ 24 และพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (พุธที่ 17 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2554
bullet ครั้งที่ 3 (พุธที่ 10 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2554
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2554
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 2 สิงหาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
       
       

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์