ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
       
bullet ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551  
bullet คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23  
       
    ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2554  
bullet ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 พฤษภาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2554  
  (พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554) งด  
bullet ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 พฤษภาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2554
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2554
bullet ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2554
bullet ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2554
bullet ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 และพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2554
  (พุธที่ 13 และพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2553) งด  
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2554
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2554
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2554
bullet ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2554
bullet ครั้งที่ 19 (พุธที่ 30 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2554
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2554
bullet ครั้งที่ 17 (พุธที่ 23 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2554
bullet ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2554
bullet ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 15 ถึงศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2554
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2554
bullet ครั้งที่ 13 (พุธที่ 9 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2554
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2554
bullet ครั้งที่ 11 (พุธที่ 2 มีนาคม 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2554
bullet ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2554
bullet ครั้งที่ 9 (พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2554
bullet ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2554
bullet ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2554 บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2554
bullet
ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2554
bullet
ครั้งที่ 5 (พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2554
bullet
ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2554
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2554
bullet
ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2554
bullet
ครั้งที่ 1 (พุธที่ 26 มกราคม 2554)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2554
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2554
     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet
ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2553
(พุธที่ 24 และพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553)
bullet
ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2553
bullet
ครั้งที่ 28 (พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2553
bullet
ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2553
bullet
ครั้งที่ 26 (พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2553
bullet
ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2553
bullet
ครั้งที่ 24 (พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2553
bullet
ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2553
bullet
ครั้งที่ 22 (พุธที่ 27 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2553
bullet
ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2553
bullet
ครั้งที่ 20 (พุธที่ 20 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2553
bullet
ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2553
bullet
ครั้งที่ 18 (พุธที่ 13 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2553
bullet
ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2553
bullet
ครั้งที่ 16 (พุธที่ 6 ตุลาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2553
bullet
ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2553
bullet
ครั้งที่ 14 (พุธที่ 29 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2553
bullet
ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2553
bullet
ครั้งที่ 12 (พุธที่ 22 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2553
bullet
ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2553
bullet
ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2553
  (พุธที่ 15 กันยายน 2553)
งด
 
bullet
ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2553
bullet
ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2553
(พุธที่ 8 กันยายน 2553)
งด
bullet
ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2553
bullet
ครั้งที่ 6 (พุธที่ 1 กันยายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2553
(พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553)
bullet
ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 24 และพุธที่ 25 สิงหาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2553
bullet
ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 ถึงศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2553
(พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553)
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 11 สิงหาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2553
bullet
ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2553
bullet
ครั้งที่ 1 (พุธที่ 4 สิงหาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2553
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยวิสามัญ)
bullet
ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พุธที่ 2 มิถุนายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2553
bullet
ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม และอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2553
bullet
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2553
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)
(พุธที่ 19 และพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553)
(พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553)
bullet
ครั้งที่ 26 (พุธที่ 12 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2553
bullet
ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2553
(พุธที่ 5 พฤษภาคม 2553)
bullet
ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2553
bullet
ครั้งที่ 23 (พุธที่ 28 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2553
bullet
ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2553
bullet
ครั้งที่ 21 (พุธที่ 21 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2553
(พุธที่ 14 และพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553)
(พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553)
bullet
ครั้งที่ 20 (พุธที่ 7 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2553
bullet
ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2553
bullet
ครั้งที่ 18 (พุธที่ 31 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2553
bullet
ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2553
bullet
ครั้งที่ 16 (พุธที่ 24 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2553
bullet
ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2553
(พุธที่ 17 มีนาคม 2553)
งด
bullet
ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2553
bullet
ครั้งที่ 13 (พุธที่ 10 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2553
bullet
ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2553
bullet
ครั้งที่ 11 (พุธที่ 3 มีนาคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2553
bullet
ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2553
bullet
ครั้งที่ 9 (พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2553
bullet
ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2553
bullet
ครั้งที่ 7 (พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2553
(พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet
ครั้งที่ 6 (พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2553
bullet
ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2553
bullet
ครั้งที่ 4 (พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2553
bullet
ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2553
bullet
ครั้งที่ 2 (พุธที่ 27 มกราคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2553
bullet
ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2553
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2553
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet
ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2552
bullet
ครั้งที่ 27 (พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2552
(พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552)
bullet
ครั้งที่ 26 (พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2552
(พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552)
bullet
ครั้งที่ 25 (พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2552
bullet
ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2552
bullet
ครั้งที่ 23 (พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2552
bullet
ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2552
bullet
ครั้งที่ 21 (พุธที่ 28 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2552
bullet
ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2552
bullet
ครั้งที่ 19 (พุธที่ 21 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2552
bullet
ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2552
bullet
ครั้งที่ 17 (พุธที่ 14 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2552
bullet
ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2552
bullet
ครั้งที่ 15 (พุธที่ 7 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2552
bullet
ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2552
bullet
ครั้งที่ 13 (พุธที่ 30 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2552
bullet
ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2552
bullet
ครั้งที่ 11 (พุธที่ 23 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2552
(พุธที่ 16 และพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552)
bullet
ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2552
bullet
ครั้งที่ 9 (พุธที่ 9 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2552
bullet
ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2552
bullet
ครั้งที่ 7 (พุธที่ 2 กันยายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2552
bullet
ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 ถึงเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2552
bullet
ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2552
(ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552)
bullet
ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2552
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 19 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2552
bullet
ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2552
bullet
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2552
(พุธที่ 5 และพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552)
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)
bullet
ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (พุธที่ 17 มิถุนายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2552
bullet
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2552
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet
ครั้งที่ 30 (พุธที่ 20 พฤษภาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2552
bullet
ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2552
(พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552)
bullet
ครั้งที่ 28 (พุธที่ 13 พฤษภาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2552
bullet
ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2552
bullet
ครั้งที่ 26 (พุธที่ 6 พฤษภาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2552
bullet
ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2552
bullet
ครั้งที่ 24 (พุธที่ 29 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2552
(พุธที่ 22 และพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552)
(พุธที่ 15 และพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552)
bullet
ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2552
bullet
ครั้งที่ 22 (พุธที่ 8 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2552
bullet
ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2552
bullet
ครั้งที่ 20 (พุธที่ 1 เมษายน 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2552
bullet
ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2552
(พุธที่ 25 มีนาคม 2552)
bullet
ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2552
bullet
ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 19 และศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2552
bullet
ครั้งที่ 16 (พุธที่ 18 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2552
bullet
ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2552
bullet
ครั้งที่ 14 (พุธที่ 11 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2552
bullet
ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2552
bullet
ครั้งที่ 12 (พุธที่ 4 มีนาคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2552
bullet
ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2552
bullet
ครั้งที่ 10 (พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2552
bullet
ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2552
bullet
ครั้งที่ 8 (พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2552
bullet
ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 และพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2552
bullet
ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2552
bullet
ครั้งที่ 5 (พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2552
bullet
ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2552
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 28 มกราคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2552
bullet
ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2552
bullet
ครั้งที่ 1 (พุธที่ 21 มกราคม 2552)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2552
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2552
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
(พุธที่ 7 และพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552)
(พุธที่ 31 ธันวาคม 2551 และพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552)
วันหยุดราชการ
(พุธที่ 24 และพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551)
(พุธที่ 17 และพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551)
bullet
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
bullet
ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่31/2551
bullet
ครั้งที่ 30 (พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2551
bullet
ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2551
bullet
ครั้งที่ 28 (พุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2551
bullet
ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2551
bullet
ครั้งที่ 26 (พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2551
bullet
ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2551
bullet
ครั้งที่ 24 (พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2551
bullet
ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2551
bullet
ครั้งที่ 22 (พุธที่ 29 ตุลาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2551
  (วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551)
วันหยุดราชการ
 
bullet
ครั้งที่ 21 (พุธที่ 22 ตุลาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2551
  (วันพุธที่ 15 และวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551)  
  (วันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551)  
bullet
ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2551
bullet
ครั้งที่ 19 (พุธที่ 1 ตุลาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2551
bullet
ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2551
bullet
ครั้งที่ 17 (พุธที่ 24 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2551
bullet
ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2551
bullet
ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พุธที่ 17 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2551
bullet
ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2551
bullet
ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2551
bullet
ครั้งที่ 12 (พุธที่ 10 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2551
bullet
ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2551
bullet
ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2551
bullet
ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พุธที่ 3 กันยายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2551
bullet
ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2551
bullet
ครั้งที่ 7 (พุธที่ 27 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2551
bullet
ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2551
bullet
ครั้งที่ 5 (พุธที่ 20 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2551
bullet
ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2551
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 13 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2551
bullet
ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551
bullet
ครั้งที่ 1 (พุธที่ 6 สิงหาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
bullet
ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 27 และเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2551
bullet
ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2551
bullet
ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 24 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2551
bullet
ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2551
bullet
ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2551
bullet
ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2551
bullet
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 มิถุนายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)
bullet
ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2551
bullet
ครั้งที่ 25 (พุธที่ 14 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2551
bullet
ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2551
bullet
ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2551
bullet
ครั้งที่ 22 (พุธที่ 7 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2551
bullet
ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2551
bullet
ครั้งที่ 20 (พุธที่ 30 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2551
bullet
ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2551
bullet
ครั้งที่ 18 (พุธที่ 23 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2551
(วันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551)
bullet
ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2551
bullet
ครั้งที่ 16 (พุธที่ 9 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2551
bullet
ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2551
bullet
ครั้งที่ 14 (พุธที่ 2 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2551
bullet
ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2551
bullet
ครั้งที่ 12 (พุธที่ 26 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2551
bullet
ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2551
bullet
ครั้งที่ 10 (พุธที่ 19 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2551
bullet
ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2551
bullet
ครั้งที่ 8 (พุธที่ 12 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2551
bullet
ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2551
bullet
ครั้งที่ 6 (พุธที่ 5 มีนาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2551
bullet
ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2551
bullet
ครั้งที่ 4 (พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2551
(วันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551)  
(วันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551)  
(วันพุธที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551)  
bullet
ครั้งที่ 3 (พุธที่ 30 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2551
bullet
ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 28 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2551
bullet
ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 22 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2551
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551
       

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์