รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
         
ปกหนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
หนังสือ "รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี ๖o ปี ทรงครองราชย์"
       
ต้องการตัวเล่ม โปรดติดต่อ คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คุณสุเทพ เอี่ยมคง โทร. 0 2244 2070
     
         
สารบัญ
..................................................................................................................................................................................................................................................
  สารบัญ      
  ๑. พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ไทย The Gracious Power of the Thai Monarch
  ๒. เกริกไกร... มหาราชา The Grestest King of Hearts (The Greatness of the Great)
  ๓. รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี The Thai National Assembly under His Graciousness
  ๔. พระภูมีปกเกล้า... เหล่าประชา Under His Gracious Mercy
  ๕. งามสง่าพระที่นั่งอนันตสมาคม The Ananta Samakhom Throne Hall
  ๖. ปวงประชา... ชื่นชมพระบารมี Tributes to His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  บรรณานุกรม
         
 logo รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
..................................................................................................................................................................................................................................................

Content & Electronic File: คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 0 2244 2070
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 14/06/2550

E-BOOK | HOME