ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2558 เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2558
       

bullet ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ bullet
       
       
  การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
 
  (จันทร์ที่ 27 และอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2560 บันทึกการประชุมสปท 4/2560
  (จันทร์ที่ 13 และอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (จันทร์ที่ 6 และอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
  (อังคารที่ 31 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2560 บันทึกการประชุมสปท 3/2560
  (จันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 มกราคม 2560) งด  
  (อังคารที่ 17 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2560 บันทึกการประชุมสปท 2/2560
  (อังคารที่ 10 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2560 บันทึกการประชุมสปท 1/2560
  (จันทร์ที่ 2 และอังคารที่ 3 มกราคม 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 64 (อังคารที่ 27 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่64/2559 บันทึกการประชุมสปท 64/2559
  (จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 63 (อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่63/2559 บันทึกการประชุมสปท 63/2559
  (จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 62 (อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่62/2559 บันทึกการประชุมสปท 62/2559
  (จันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 61 (อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่61/2559 บันทึกการประชุมสปท 61/2559
  (จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่60/2559 บันทึกการประชุมสปท 60/2559
  (จันทร์ที่ 21 และอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 59 (อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่59/2559 บันทึกการประชุมสปท 59/2559
bullet ครั้งที่ 58 (จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่58/2559 บันทึกการประชุมสปท 58/2559
bullet ครั้งที่ 57 (อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่57/2559 บันทึกการประชุมสปท 57/2559
  (จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 56 (อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่56/2559 บันทึกการประชุมสปท 56/2559
bullet ครั้งที่ 55 (จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่55/2559 บันทึกการประชุมสปท 55/2559
bullet ครั้งที่ 54 (อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่54/2559 บันทึกการประชุมสปท 54/2559
  (จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 17 และอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 53 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่53/2559 บันทึกการประชุมสปท 53/2559
  (อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 52 (จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่52/2559 บันทึกการประชุมสปท 52/2559
  (อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 51 (จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่51/2559 บันทึกการประชุมสปท 51/2559
  (อังคารที่ 27 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 50 (จันทร์ที่ 26 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่50/2559 บันทึกการประชุมสปท 50/2559
bullet ครั้งที่ 49 (อังคารที่ 20 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่49/2559 บันทึกการประชุมสปท 49/2559
bullet ครั้งที่ 48 (จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่48/2559 บันทึกการประชุมสปท 48/2559
bullet ครั้งที่ 47 (อังคารที่ 13 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่47/2559 บันทึกการประชุมสปท 47/2559
bullet ครั้งที่ 46 (จันทร์ที่ 12 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่46/2559 บันทึกการประชุมสปท 46/2559
  (อังคารที่ 6 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 45 (จันทร์ที่ 5 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่45/2559 บันทึกการประชุมสปท 45/2559
  (อังคารที่ 30 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 44 (จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่44/2559 บันทึกการประชุมสปท 44/2559
bullet ครั้งที่ 43 (อังคารที่ 23 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่43/2559 บันทึกการประชุมสปท 43/2559
bullet ครั้งที่ 42 (จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่42/2559 บันทึกการประชุมสปท 42/2559
bullet ครั้งที่ 41 (อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่41/2559 บันทึกการประชุมสปท 41/2559
  (จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 40 (จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่40/2559 บันทึกการประชุมสปท 40/2559
bullet ครั้งที่ 39 (อังคารที่ 2 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2559 บันทึกการประชุมสปท 39/2559
bullet ครั้งที่ 38 (จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่38/2559 บันทึกการประชุมสปท 38/2559
  (อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 37 (จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่37/2559 บันทึกการประชุมสปท 37/2559
  (จันทร์ที่ 18 และอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 36 (อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่36/2559 บันทึกการประชุมสปท 36/2559
bullet ครั้งที่ 35 (จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2559 บันทึกการประชุมสปท 35/2559
bullet ครั้งที่ 34 (อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2559 บันทึกการประชุมสปท 34/2559
bullet ครั้งที่ 33 (จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2559 บันทึกการประชุมสปท 33/2559
  (อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 32 (จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2559 บันทึกการประชุมสปท 32/2559
bullet ครั้งที่ 31 (อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2559 บันทึกการประชุมสปท 31/2559
bullet ครั้งที่ 30 (จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2559 บันทึกการประชุมสปท 30/2559
  (อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2559 บันทึกการประชุมสปท 29/2559
  (อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 28 (จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2559 บันทึกการประชุมสปท 28/2559
bullet ครั้งที่ 27 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2559 บันทึกการประชุมสปท 27/2559
  (จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 26 (อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2559 บันทึกการประชุมสปท 26/2559
bullet ครั้งที่ 25 (จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2559 บันทึกการประชุมสปท 25/2559
bullet ครั้งที่ 24 (อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2559 บันทึกการประชุมสปท 24/2559
bullet ครั้งที่ 23 (จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2559 บันทึกการประชุมสปท 23/2559
bullet ครั้งที่ 22 (อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2559 บันทึกการประชุมสปท 22/2559
  (จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559) งด  
  (อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 21 (จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2559 บันทึกการประชุมสปท 21/2559
bullet ครั้งที่ 20 (อังคารที่ 26 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2559 บันทึกการประชุมสปท 20/2559
bullet ครั้งที่ 19 (จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2559 บันทึกการประชุมสปท 19/2559
  (อังคารที่ 19 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2559 บันทึกการประชุมสปท 18/2559
  (จันทร์ที่ 11 และอังคารที่ 12 เมษายน 2559) งด  
  (อังคารที่ 5 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2559 บันทึกการประชุมสปท 17/2559
bullet ครั้งที่ 16 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2559 บันทึกการประชุมสปท 16/2559
bullet ครั้งที่ 15 (อังคารที่ 29 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2559 บันทึกการประชุมสปท 15/2559
bullet ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2559 บันทึกการประชุมสปท 14/2559
  (จันทร์ที่ 21 และอังคารที่ 22 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 15 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2559 บันทึกการประชุมสปท 13/2559
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2559 บันทึกการประชุมสปท 12/2559
  (อังคารที่ 8 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2559 บันทึกการประชุมสปท 11/2559
bullet ครั้งที่ 10 (อังคารที่ 1 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2559 บันทึกการประชุมสปท 10/2559
bullet ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2559 บันทึกการประชุมสปท 9/2559
  (จันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2559 บันทึกการประชุมสปท 8/2559
bullet ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2559 บันทึกการประชุมสปท 7/2559
bullet ครั้งที่ 6 (อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2559 บันทึกการประชุมสปท 6/2559
bullet ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2559 บันทึกการประชุมสปท 5/2559
  (จันทร์ที่ 1 และอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 25 และอังคารที่ 26 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 4 (อังคารที่ 19 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2559 บันทึกการประชุมสปท 4/2559
bullet ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 18 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2559 บันทึกการประชุมสปท 3/2559
  (จันทร์ที่ 11 และอังคารที่ 12 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2559 บันทึกการประชุมสปท 2/2559
bullet ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2559 บันทึกการประชุมสปท 1/2559
  (จันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 มกราคม 2559) งด  
  (จันทร์ที่ 28 และอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ (พุธที่ 23 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2558 บันทึกการประชุมสปท 14/2558
bullet ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2558 บันทึกการประชุมสปท 13/2558
bullet ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2558 บันทึกการประชุมสปท 12/2558
  (จันทร์ที่ 14 และอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน และอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558) งด  
  (จันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2558 บันทึกการประชุมสปท 11/2558
bullet ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2558 บันทึกการประชุมสปท 10/2558
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2558 บันทึกการประชุมสปท 9/2558
bullet ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2558 บันทึกการประชุมสปท 8/2558
bullet ครั้งที่ 7 (อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2558 บันทึกการประชุมสปท 7/2558
bullet ครั้งที่ 6 (จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2558 บันทึกการประชุมสปท 6/2558
bullet ครั้งที่ 5 (อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2558 บันทึกการประชุมสปท 5/2558
bullet ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2558 บันทึกการประชุมสปท 4/2558
bullet ครั้งที่ 3 (อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2558 บันทึกการประชุมสปท 3/2558
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2558 บันทึกการประชุมสปท 2/2558
bullet ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 13 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2558 บันทึกการประชุมสปท 1/2558
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398