ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

 
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ bullet
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
bullet ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
bullet กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
 
bullet ครั้งที่ 14 (ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2560  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2560  
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2560  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2560  
bullet ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2560  
  (พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2560 บันทึกการประชุมสนช 9/2560
  (พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2560 บันทึกการประชุมสนช 8/2560
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2560 บันทึกการประชุมสนช 7/2560
bullet ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2560 บันทึกการประชุมสนช 6/2560
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2560 บันทึกการประชุมสนช 5/2560
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2560 บันทึกการประชุมสนช 4/2560
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2560 บันทึกการประชุมสนช 3/2560
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2560 บันทึกการประชุมสนช 2/2560
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2560 บันทึกการประชุมสนช 1/2560
  (พฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560) งด  
  (ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 84 (พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 84/2559 บันทึกการประชุมสนช 84/2559
bullet ครั้งที่ 83 (ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 83/2559 บันทึกการประชุมสนช 83/2559
bullet ครั้งที่ 82 (พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 82/2559 บันทึกการประชุมสนช 82/2559
bullet ครั้งที่ 81 (ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 81/2559 บันทึกการประชุมสนช 81/2559
bullet ครั้งที่ 80 (พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 80/2559 บันทึกการประชุมสนช 80/2559
bullet ครั้งที่ 79 (ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 79/2559 บันทึกการประชุมสนช 79/2559
bullet ครั้งที่ 78 (พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 78/2559 บันทึกการประชุมสนช 78/2559
  (ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 77 (พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 77/2559 บันทึกการประชุมสนช 77/2559
bullet ครั้งที่ 76 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 76/2559 บันทึกการประชุมสนช 76/2559 พิเศษ
bullet ครั้งที่ 75 (ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 75/2559 บันทึกการประชุมสนช 75/2559
bullet ครั้งที่ 74 (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2559 บันทึกการประชุมสนช 74/2559
bullet ครั้งที่ 73 (ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2559 บันทึกการประชุมสนช 73/2559
bullet ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2559 บันทึกการประชุมสนช 72/2559
bullet ครั้งที่ 71 (ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2559 บันทึกการประชุมสนช 71/2559
bullet ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2559 บันทึกการประชุมสนช 70/2559
bullet ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2559 บันทึกการประชุมสนช 69/2559
bullet ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2559 บันทึกการประชุมสนช 68/2559
bullet ครั้งที่ 67 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2559 บันทึกการประชุมสนช 67/2559
bullet ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2559 บันทึกการประชุมสนช 66/2559
  (พฤหัสบดีที่ 21 และศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2559) งด  
  (ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 65 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2559 บันทึกการประชุมสนช 65/2559 พิเศษ
bullet ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2559 บันทึกการประชุมสนช 64/2559
bullet ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2559 บันทึกการประชุมสนช 63/2559
bullet ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2559 บันทึกการประชุมสนช 62/2559
  (ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 61 (พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2559 บันทึกการประชุมสนช 61/2559
  (ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2559 บันทึกการประชุมสนช 60/2559
bullet ครั้งที่ 59 (ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2559 บันทึกการประชุมสนช 59/2559
bullet ครั้งที่ 58 (พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2559 บันทึกการประชุมสนช 58/2559
bullet ครั้งที่ 57 (ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2559 บันทึกการประชุมสนช 57/2559
bullet ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2559 บันทึกการประชุมสนช 56/2559
bullet ครั้งที่ 55 (ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2559 บันทึกการประชุมสนช 55/2559
bullet ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2559 บันทึกการประชุมสนช 54/2559
bullet ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2559 บันทึกการประชุมสนช 53/2559
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2559 บันทึกการประชุมสนช 52/2559
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2559 บันทึกการประชุมสนช 51/2559
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2559 บันทึกการประชุมสนช 50/2559
  (ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 49 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2559 บันทึกการประชุมสนช 49/2559
bullet ครั้งที่ 48 (ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2559 บันทึกการประชุมสนช 48/2559
bullet ครั้งที่ 47 (พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2559 บันทึกการประชุมสนช 47/2559
bullet ครั้งที่ 46 (ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2559 บันทึกการประชุมสนช 46/2559
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2559 บันทึกการประชุมสนช 45/2559
  (พฤหัสบดีที่ 21 และศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559) งด  
  (ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 44 (พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2559 บันทึกการประชุมสนช 44/2559
bullet ครั้งที่ 43 (ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2559 บันทึกการประชุมสนช 43/2559
bullet ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2559 บันทึกการประชุมสนช 42/2559
bullet ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2559 บันทึกการประชุมสนช 41/2559
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2559 บันทึกการประชุมสนช 40/2559
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2559 บันทึกการประชุมสนช 39/2559
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2559 บันทึกการประชุมสนช 38/2559
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2559 บันทึกการประชุมสนช 37/2559
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2559 บันทึกการประชุมสนช 36/2559
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2559 บันทึกการประชุมสนช 35/2559
bullet ครั้งที่ 34 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2559 บันทึกการประชุมสนช 34/2559
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2559 บันทึกการประชุมสนช 33/2559
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2559 บันทึกการประชุมสนช 32/2559
  (ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2559 บันทึกการประชุมสนช 31/2559
  (ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2559 บันทึกการประชุมสนช 30/2559
bullet ครั้งที่ 29 (ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2559 บันทึกการประชุมสนช 29/2559
bullet ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2559 บันทึกการประชุมสนช 28/2559
  (พฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2559 บันทึกการประชุมสนช 27/2559
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2559 บันทึกการประชุมสนช 26/2559
bullet ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2559 บันทึกการประชุมสนช 25/2559
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2559 บันทึกการประชุมสนช 24/2559
  (พฤหัสบดีที่ 14 และศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2559 บันทึกการประชุมสนช 23/2559
bullet ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2559 บันทึกการประชุมสนช 22/2559
  (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2559 บันทึกการประชุมสนช 21/2559
  (ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2559 บันทึกการประชุมสนช 20/2559
bullet ครั้งที่ 19 (ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2559 บันทึกการประชุมสนช 19/2559
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2559 บันทึกการประชุมสนช 18/2559
bullet ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2559 บันทึกการประชุมสนช 17/2559
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2559 บันทึกการประชุมสนช 16/2559
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2559 บันทึกการประชุมสนช 15/2559
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2559 บันทึกการประชุมสนช 14/2559
bullet ครั้งที่ 13 (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2559 บันทึกการประชุมสนช 13/2559
  (พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) งด
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2559 บันทึกการประชุมสนช 12/2559
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2559 บันทึกการประชุมสนช 11/2559
bullet ครั้งที่ 10 (ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2559 บันทึกการประชุมสนช 10/2559
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2559 บันทึกการประชุมสนช 9/2559
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2559 บันทึกการประชุมสนช 8/2559
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2559 บันทึกการประชุมสนช 7/2559
bullet ครั้งที่ 6 (ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2559 บันทึกการประชุมสนช 6/2559
bullet ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2559 บันทึกการประชุมสนช 5/2559
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2559 บันทึกการประชุมสนช 4/2559
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2559 บันทึกการประชุมสนช 3/2559
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2559 บันทึกการประชุมสนช 2/2559
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2559 บันทึกการประชุมสนช 1/2559
  (พฤหัสบดีที่ 7 และศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 และศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559) งด  
bullet ครั้งที่ 76 (ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 76/2558 บันทึกการประชุมสนช 76/2558
bullet ครั้งที่ 75 (พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 75/2558 บันทึกการประชุมสนช 75/2558
bullet ครั้งที่ 74 (ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 74/2558 บันทึกการประชุมสนช 74/2558
bullet ครั้งที่ 73 (พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 73/2558 บันทึกการประชุมสนช 73/2558
  (พฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558) งด  
  (ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 72 (พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 72/2558 บันทึกการประชุมสนช 72/2558
  (ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 71 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 71/2558 บันทึกการประชุมสนช 71/2558
  (ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 70 (พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 70/2558 บันทึกการประชุมสนช 70/2558
bullet ครั้งที่ 69 (ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 69/2558 บันทึกการประชุมสนช 69/2558
bullet ครั้งที่ 68 (พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 68/2558 บันทึกการประชุมสนช 68/2558
bullet ครั้งที่ 67 (ศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 67/2558 บันทึกการประชุมสนช 67/2558
bullet ครั้งที่ 66 (พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 66/2558 บันทึกการประชุมสนช 66/2558
bullet ครั้งที่ 65 (ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 65/2558 บันทึกการประชุมสนช 65/2558
bullet ครั้งที่ 64 (พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 64/2558 บันทึกการประชุมสนช 64/2558
  (พฤหัสบดีที่ 22 และศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 63 (ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 63/2558 บันทึกการประชุมสนช 63/2558
bullet ครั้งที่ 62 (พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 62/2558 บันทึกการประชุมสนช 62/2558
bullet ครั้งที่ 61 (ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 61/2558 บันทึกการประชุมสนช 61/2558
bullet ครั้งที่ 60 (พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 60/2558 บันทึกการประชุมสนช 60/2558
  (ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 59 (พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 59/2558 บันทึกการประชุมสนช 59/2558
bullet ครั้งที่ 58 (ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 58/2558 บันทึกการประชุมสนช 58/2558
bullet ครั้งที่ 57 (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 57/2558 บันทึกการประชุมสนช 57/2558
  (ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 56 (พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 56/2558 บันทึกการประชุมสนช 56/2558
  (พฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 55 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 8 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 55/2558 บันทึกการประชุมสนช 55/2558
  (ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 54 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 54/2558 บันทึกการประชุมสนช 54/2558
bullet ครั้งที่ 53 (ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 53/2558 บันทึกการประชุมสนช 53/2558
bullet ครั้งที่ 52 (พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 52/2558 บันทึกการประชุมสนช 52/2558
bullet ครั้งที่ 51 (ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 51/2558 บันทึกการประชุมสนช 51/2558
bullet ครั้งที่ 50 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 50/2558 บันทึกการประชุมสนช 50/2558
bullet ครั้งที่ 49 (ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 49/2558 บันทึกการประชุมสนช 49/2558
bullet ครั้งที่ 48 (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 48/2558 บันทึกการประชุมสนช 48/2558
bullet ครั้งที่ 47 (ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 47/2558 บันทึกการประชุมสนช 47/2558
bullet ครั้งที่ 46 (พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 46/2558 บันทึกการประชุมสนช 46/2558
  (พฤหัสบดีที่ 30 และศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558) งด  
  (ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558) ยกเลิก  
bullet ครั้งที่ 45 (พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 45/2558 บันทึกการประชุมสนช 45/2558
bullet ครั้งที่ 44 (ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 44/2558 บันทึกการประชุมสนช 44/2558
  (พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558) ยกเลิก  
bullet ครั้งที่ 43 เป็นพิเศษ (พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 43/2558 บันทึกการประชุมสนช 43/2558
  (ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 42 (พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 42/2558 บันทึกการประชุมสนช 42/2558
bullet ครั้งที่ 41 (ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 41/2558 บันทึกการประชุมสนช 41/2558
bullet ครั้งที่ 40 (พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 40/2558 บันทึกการประชุมสนช 40/2558
bullet ครั้งที่ 39 (ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 39/2558 บันทึกการประชุมสนช 39/2558
bullet ครั้งที่ 38 (พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 38/2558 บันทึกการประชุมสนช 38/2558
bullet ครั้งที่ 37 (ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 37/2558 บันทึกการประชุมสนช 37/2558
bullet ครั้งที่ 36 (พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 36/2558 บันทึกการประชุมสนช 36/2558
bullet ครั้งที่ 35 (ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 35/2558 บันทึกการประชุมสนช 34/2558
bullet ครั้งที่ 34 (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 34/2558 บันทึกการประชุมสนช 34/2558
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2558 บันทึกการประชุมสนช 33/2558
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2558 บันทึกการประชุมสนช 32/2558
bullet ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2558 บันทึกการประชุมสนช 31/2558
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2558 บันทึกการประชุมสนช 30/2558
bullet ครั้งที่ 29 (ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2558 บันทึกการประชุมสนช 29/2558
bullet ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2558 บันทึกการประชุมสนช 28/2558
bullet ครั้งที่ 27 (ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2558 บันทึกการประชุมสนช 27/2558
bullet ครั้งที่ 26 (พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2558 บันทึกการประชุมสนช 26/2558
bullet ครั้งที่ 25 (ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2558 บันทึกการประชุมสนช 25/2558
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2558 บันทึกการประชุมสนช 24/2558
bullet ครั้งที่ 23 (ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2558 บันทึกการประชุมสนช 23/2558
bullet ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2558 บันทึกการประชุมสนช 22/2558
  (ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2558 บันทึกการประชุมสนช 21/2558
  (พฤหัสบดีที่ 16 และศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 9 และศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2558 บันทึกการประชุมสนช 20/2558
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2558 บันทึกการประชุมสนช 19/2558
  (ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2558 บันทึกการประชุมสนช 18/2558
  (ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2558 บันทึกการประชุมสนช 17/2558
  (ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2558 บันทึกการประชุมสนช 16/2558
bullet ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2558 บันทึกการประชุมสนช 15/2558
  (ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 14/2558 บันทึกการประชุมสนช 14/2558
  (ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2558 บันทึกการประชุมสนช 13/2558
bullet ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2558 บันทึกการประชุมสนช 12/2558
  (ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2558 บันทึกการประชุมสนช 11/2558
  (ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2558 บันทึกการประชุมสนช 10/2558
  (ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2558 บันทึกการประชุมสนช 9/2558
  (ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558) งด  
bullet ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2558 บันทึกการประชุมสนช 8/2558
bullet ครั้งที่ 7 (ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2558 บันทึกการประชุมสนช 7/2558
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2558 บันทึกการประชุมสนช 6/2558
bullet ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 21 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2558 บันทึกการประชุมสนช 5/2558
bullet ครั้งที่ 4 (ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2558 บันทึกการประชุมสนช 4/2558
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2558 บันทึกการประชุมสนช 3/2558
bullet ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2558 บันทึกการประชุมสนช 2/2558
bullet ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2558 บันทึกการประชุมสนช 1/2558
  (พฤหัสบดีที่ 1 และศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558) งด  
  (พฤหัสบดีที่ 25 และศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 33 (ศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 33/2557 บันทึกการประชุมสนช 33/2557
bullet ครั้งที่ 32 (พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 32/2557 บันทึกการประชุมสนช 32/2557
bullet ครั้งที่ 31 (ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 31/2557 บันทึกการประชุมสนช 31/2557
bullet ครั้งที่ 30 (พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 30/2557 บันทึกการประชุมสนช 30/2557
  (ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 29/2557 บันทึกการประชุมสนช 29/2557
bullet ครั้งที่ 28 (ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 28/2557 บันทึกการประชุมสนช 28/2557
bullet ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 27/2557 บันทึกการประชุมสนช 27/2557
bullet ครั้งที่ 26 (ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 26/2557 บันทึกการประชุมสนช 26/2557
bullet ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 25/2557 บันทึกการประชุมสนช 25/2557
  (ศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 24/2557 บันทึกการประชุมสนช 24/2557
bullet ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ (พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 23/2557 บันทึกการประชุมสนช 23/2557
bullet ครั้งที่ 22 (ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 22/2557 บันทึกการประชุมสนช 22/2557
bullet ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 21/2557 บันทึกการประชุมสนช 21/2557
bullet ครั้งที่ 20 (ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 20/2557 บันทึกการประชุมสนช 20/2557
bullet ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 19/2557 บันทึกการประชุมสนช 19/2557
bullet ครั้งที่ 18 (พุธที่ 22 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 18/2557 บันทึกการประชุมสนช 18/2557
bullet ครั้งที่ 17 (ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 17/2557 บันทึกการประชุมสนช 17/2557
bullet ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2557 บันทึกการประชุมสนช 16/2557
bullet ครั้งที่ 15 (ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 16/2557 บันทึกการประชุมสนช 15/2557
bullet ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 15/2557 บันทึกการประชุมสนช 14/2557
  (ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 13/2557 บันทึกการประชุมสนช 13/2557
bullet ครั้งที่ 12 (ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 12/2557 บันทึกการประชุมสนช 12/2557
bullet ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 11/2557 บันทึกการประชุมสนช 11/2557
bullet ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 10/2557 บันทึกการประชุมสนช 10/2557
bullet ครั้งที่ 9 (อังคารที่ 16 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 9/2557 บันทึกการประชุมสนช 9/2557
bullet ครั้งที่ 8 (ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 8/2557 บันทึกการประชุมสนช 8/2557
bullet ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 7/2557 บันทึกการประชุมสนช 7/2557
  (ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557) งด  
bullet ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 6/2557 บันทึกการประชุมสนช 6/2557
bullet ครั้งที่ 5 (ศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 5/2557 บันทึกการประชุมสนช 5/2557
bullet ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 4/2557 บันทึกการประชุมสนช 4/2557
bullet ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 3/2557 บันทึกการประชุมสนช 3/2557
bullet ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 2/2557 บันทึกการประชุมสนช 2/2557
bullet ครั้งที่ 1 (ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557) ระเบียบวาระการประชุมสนช 1/2557 บันทึกการประชุมสนช 1/2557
bullet รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398