สภานิติบัญญัติแห่งชาติ The National Legislative Assembly, Thailand
 
bullet
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต      
   
++ ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
 
 
         
เอกสารประกอบการพิจารณา กรุณาดูที่ www.senate.go.th
 
         
logo ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
บันทึกการประชุม logo บันทึกการประชุม
             
 
bullet
ครั้งที่ 1/2549 (อังคารที่ 24 ตุลาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 2/2549 (ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 3/2549 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2549 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 4/2549 (พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 5/2549 (พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 6/2549 (พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2549  
 
(พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 7/2549 (พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2549  
 
(พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 8/2549 (พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 9/2549 (พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 10/2549 (พุธที่ 6 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 11/2549 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 12/2549 (พุธที่ 13 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2549  
 
(พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 13/2549 (พุธที่ 20 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2549
 
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2549
 
 
bullet
ครั้งที่ 14/2549 (พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 15/2549 (พุธที่ 27 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 16/2549 (พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2549
  บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2549  
 
bullet
ครั้งที่ 1/2550 (พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 2/2550 (พุธที่ 10 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 3/2550 (พุธที่ 17 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 4/2550 (พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 5/2550 (พุธที่ 24 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 6/2550 (พุธที่ 31 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 7/2550 (พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 8/2550 (พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 9/2550 (พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 10/2550 (พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 11/2550 (พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 12/2550 (พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 13/2550 (พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 14/2550 (พุธที่ 7 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่14/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 15/2550 (พุธที่ 14 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ีครั้งที่ 16/2550 (พุธที่ 21 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 17/2550 (พุธที่ 28 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 18/2550 (พุธที่ 4 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 19/2550 (พุธที่ 11 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 20/2550 (พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 21/2550 (พุธที่ 25 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550)      
 
bullet
ครั้งที่ 22/2550 (พุธที่ 2 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 23/2550 (พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 24/2550 (พุธที่ 9 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่24/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550)      
 
bullet
ครั้งที่ 25/2550 (พุธที่ 16 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่25/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 26/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่26/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 27/2550 (พุธที่ 23 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 28/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 29/2550 (พุธที่ 6 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่29/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 30/2550 (พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่30/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 31/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่31/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่31/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 32/2550 (พุธที่ 27 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่32/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่32/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 33/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่33/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 34/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่34/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 35/2550 (พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่35/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่35/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 36/2550 (พุธที่ 18 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่36/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่36/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 37/2550 (พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่37/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่37/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 38/2550 (พุธที่ 25 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่38/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่38/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 39/2550 (พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่39/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 40/2550 (พุธที่ 1 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่40/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่40/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 41/2550 (พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่41/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่41/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 42/2550 (พุธที่ 8 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่42/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่42/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 43/2550 (พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่43/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่43/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 44/2550 (พุธที่ 15 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่44/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่44/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 45/2550 (พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่45/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่45/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 46/2550 (พุธที่ 22 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่46/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่46/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 47/2550 (พุธที่ 29 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่47/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่47/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 48/2550 (พุธที่ 5 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่48/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่48/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 49/2550 (พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่49/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่49/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 50/2550 (พุธที่ 12 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่50/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่50/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 51/2550 (พุธที่ 19 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่51/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่51/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 52/2550 (พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่52/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่52/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 53/2550 (พุธที่ 26 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่53/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่53/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 54/2550 (พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่54/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่54/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 55/2550 (พุธที่ 3 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่55/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่55/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 56/2550 (พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่56/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่56/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 57/2550 (พุธที่ 10 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่57/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่57/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 58/2550 (พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่58/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่58/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 59/2550 (พุธที่ 17 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่59/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่59/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 60/2550 (พุธที่ 24 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่60/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่60/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 61/2550 (พุธที่ 31 ตุลาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่61/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่61/2550  
 
(พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิยายน 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 62/2550 (พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่62/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่62/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 63/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่63/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่63/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 64/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่64/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่64/2550 เป็นพิเศษ  
 
(พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550)
งด
     
 
bullet
ครั้งที่ 65/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่65/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่65/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 66/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่66/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่66/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 67/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่67/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่67/2550 เป็นพิเศษ  
 
bullet
ครั้งที่ 68/2550 (พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่68/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่68/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 69/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่69/2550 เป็นพิเศษ
  บันทึกการประชุม ครั้งที่69/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 70/2550 (พุธที่ 12 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่70/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่70/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 71/2550 (พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่71/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่71/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 72/2550 (พุธที่ 19 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่72/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่72/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 73/2550 (พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่73/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่73/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 74/2550 (ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่74/2550
  บันทึกการประชุม ครั้งที่74/2550  
 
bullet
ครั้งที่ 1/2551 (พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2551
  บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2551  
 
bullet
ครั้งที่ 2/2551 (พุธที่ 16 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2551
  บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2551  
 
bullet
ครั้งที่ 3/2551 (พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2551
  บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2551  
 
bullet
ครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป (พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1
  บันทึกการประชุมสมัยสามัญทั่วไป  ครั้งที่1/2551  
 
bullet
ครั้งที่ 2 สมัยสามัญทั่วไป (ศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2
  บันทึกการประชุมสมัยสามัญทั่วไป  ครั้งที่2/2551  
         
         
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์