สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2549

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
 
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 20 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 21 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 22-23 เม.ย.2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 24 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 25 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 26 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 27 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 28 เม.ย. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 1 พ.ค. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 2 พ.ค. 2549
bullet รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตน 3 พ.ค. 2549
 
bullet ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ประกาศ 30 เม.ย. 2549
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 30 เม.ย. 2549
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 25 เม.ย. 2549
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 24 เม.ย. 2549
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 19 เม.ย. 2549
bullet ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ 17 เม.ย. 2549
 
bullet รายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
bulletพรรคไทยรักไทย
bulletพรรคประชากรไทย
bulletพรรคเกษตรกรไทย
bulletพรรคแผ่นดินไทย
bulletพรรคพลังประชาชน
bulletพรรคไทยช่วยไทย
bulletพรรคพัฒนาชาติไทย
bulletพรรคธัมมาธิปไตย
bullet รายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
bullet รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อ
bullet นโยบายพรรคการเมืองที่ยื่นต่อกกต.
 
 
 
bullet ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
 
bullet ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.2542
bullet การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bullet รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา แยกตามรายจังหวัด
bullet จำนวนสมาชิกวุฒิสภา แยกตามรายจังหวัด
 
 
 
 
 
 
         
         
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 1398