สภาร่างรัฐธรรมนูญ The Constituent Assembly, Thailand
 
bullet
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23        
bullet
การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ      
   
bulletbullet ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
 
 
         
 
         
logo ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระ
logo บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
เอกสารแนบระเบียบวาระ
 
             
 
bullet
ครั้งที่ 1/2550 (จันทร์ที่ 8 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่1/2550
   
 
bullet
การประชุมเป็นการภายใน (จันทร์ที่ 15 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุมเป็นการภายใน 15 ม.ค.2550
-
   
 
bullet
ครั้งที่ 2/2550 (อังคารที่ 16 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่2/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 3/2550 (จันทร์ที่ 22 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่3/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่3/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 4/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 23 มกราคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่4/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 5/2550 (จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่5/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่5/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 6/2550 (จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่6/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่6/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 7/2550 (จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่7/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่7/2550
bullet หนังสือรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
 
bullet
ครั้งที่ 8/2550 (จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่8/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่8/2550
   
 
(จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2550)
งด
   
 
bullet
ครั้งที่ 9/2550 (จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่9/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่9/2550
bullet รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคใต้  
 
bullet
ครั้งที่ 10/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 13 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่10/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่10/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
การประชุมเป็นการภายใน (อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุมเป็นการภายใน 18 มี.ค.2550
-
   
 
bullet
ครั้งที่ 11/2550 (จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่11/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่11/2550
bullet รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
bullet รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม
bullet รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ
bullet รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคกลาง ครั้งที่ 1
 
 
bullet
ครั้งที่ 12/2550 (จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่12/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่12/2550
bulletใบรายงานเพิ่มเติมในรายงานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคกลาง  
 
bullet
ครั้งที่ 13/2550 (จันทร์ที่ 2 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่13/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่13/2550
bullet รายงานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
 
bullet
ครั้งที่ 14/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 3 เมษายน 2550)
บันทึกการประชุม ครั้งที่14/2550 เป็นพิเศษ
   
 
(จันทร์ที่ 9 และ 16 เมษายน 2550)
งด
     
 
(อังคารที่ 17 และจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550)
งด
   
 
การประชุมเป็นการภายใน (จันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 เมษายน 2550)
งด
   
 
bullet
ครั้งที่ 15/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่15/2550 เป็นพิเศษระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติม ครั้งที่15/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่15/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 16/2550 (จันทร์ที่ 30 เมษายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่16/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่16/2550
   
 
bullet
การประชุมเป็นการภายใน (อังคารที่ 1 และพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุมเป็นการภายใน 1 และ 2 พ.ค.2550
-
   
 
การประชุมเป็นการภายใน (พุธที่ 2 พฤษภาคม 2550)
   
 
bullet
ครั้งที่ 17/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่17/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่17/2550 เป็นพิเศษ
bullet รายงานความคืบหน้าเรื่อง แผนการกำหนดกิจกรรมในรอบที่สองของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคใต้ ครั้งที่ 2
bullet หนังสือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตามข้อ 6 และข้อ 8 วรรค 2 ตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550
 
 
bullet
ครั้งที่ 18/2550 (จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่18/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่18/2550
bullet รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ รอบที่สอง
bullet รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคกลาง ครั้งที่ 2
bullet รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
 
 
bullet
การประชุมเป็นการภายใน (จันทร์ที่ 21 และอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุมเป็นการภายใน 21 และ 22 พ.ค.2550
บันทึกการประชุมเป็นการภายใน จันทร์ที่ 21 พ.ค.2550
   
 
การประชุมเป็นการภายใน (อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550)
งด
   
 
bullet
ครั้งที่ 19/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่19/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่19/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 20/2550 (จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่20/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่20/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 21/2550 (จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่21/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่21/2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญเรื่อง หลักการในการมอบหมายอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัด  
 
bullet
การประชุมเป็นการภายใน (อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุมภายใน 10 มิ.ย.2550
บันทึกการประชุมเป็นการภายใน อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.2550
 
 
bullet
ครั้งที่ 22/2550 (จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่22/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่22/2550
bullet รายงานการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ)  
 
bullet
ครั้งที่ 23/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 12 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23-26/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่23/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 24/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 13 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23-26/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่24/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 25/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23-26/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่25/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 26/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่23-26/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่26/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 27/2550 (จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่27/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่27/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 28/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 19 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28-32/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่28/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 29/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28-32/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่29/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 30/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28-32/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่30/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 31/2550 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28-32/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่31/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 32/2550 เป็นพิเศษ (อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่28-32/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่32/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 33/2550 (จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่33/2550
บันทึกการประชุม ครั้งที่33/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 34/2550 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 26 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34-39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่34/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 35/2550 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34-39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่35/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 36/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34-39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่36/2550
   
 
bullet
ครั้งที่ 37/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34-39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่37/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 38/2550 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่34-39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่38/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 39/2550 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่39/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่39/2550 เป็นพิเศษ

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบ
bullet ตารางเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบ) กับ (ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ)

 
 
bullet
ครั้งที่ 40/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่40/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่40/2550 เป็นพิเศษ
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเพื่อให้ความเห็นชอบ)  
 
bullet
ครั้งที่ 41/2550 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่41/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่41/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 42/2550 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่42/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่42/2550 เป็นพิเศษ
   
 
bullet
ครั้งที่ 43/2550 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550)
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่43/2550 เป็นพิเศษ
บันทึกการประชุม ครั้งที่43/2550 เป็นพิเศษ
   
             
             
             
             
             
home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์