สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ebook logo
 
ผลงานของรัฐสภา
 
 

รายงานทางวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (Parliament Budget Office: PBO)

  • เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน
  • รายงานทางวิชาการ
 
 

งานวิจัย/รายงานการศึกษาส่วนบุคคล

 
 

เอกสารวิชาการ

  • รอยจารึกสามรัชสมัย ศาลาไทย ณ บาดฮอมบวร์ก โดย นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ (หมายเหตุ: ดูภาพประกอบเพิ่มเติม รายงานกิจการประจำปี 2548 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี [มธ 02 1.1 2549])
 
 

หนังสือ

 
 
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรและสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 1398
Last updated: 18/10/2561